Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM706 Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kompozit malzemelere ait temel bilgi verilmesi, Kompozit malzeme çeşitleri (Fiber takviyeli kompozitler, Partikül takviyeli kompozitler, Lamina kompozitler) Kompozit malzemelerin mekanik davranışlarının tanıtılması, Kompozit malzemelerin üretim yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mechanics of Composite Materials, Robert M Jones, Virginia Polytechnic Instutie and State University, Blacksburg Virginia. 2. Basic Mechanics of Laminated Composite Plate, A. T. Nettles , Marshall Space Flight Center, MSCF, Alabama.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kompozit malzemelere ait temel kavramlar, Kompozit malzeme çeşitleri, Fiber takviyeli kompozitler, Partikül takviyeli kompozitler ve Lamina kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi. Kompozit malzemelerin üretim yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 12 120

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513539 Kompozit malzemeler hakkında genel bilgi sahibidir.
2 1513536 Fiber takviyeli kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini hesaplama tekniği ile belirler.
3 1513537 Partikül takviyeli kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini hesaplama tekniği ile belirler.
4 1513540 Lamina kompozit malzemelerin mekanik mekanik özelliklerini hesaplama tekniği ile belirler.
5 1513538 Kompozit malzemelerin üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
2 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
4 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek