Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Anizotrop materyaller modern teknolojide önemli role sahiptirler. Füze ve uçak tasarımında, madencilikte, katı hal fiziği dalında, jeofizik dalında, malzeme parçaları ve üretimi dalında ve buna benzer birçok dalda kullanılan materyallerin çözümü daima anizotrop problemlerinin çözümüne dayanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Theory of Elasticity Of An Anisotropic Elastic Body, Holden-Day, Inc., San Francisco, 1963.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anizotrop cisimler teorisinin temel denklemleri, sürekli bir ortamın genel gerilme ifadesi, genelleştirilmiş Hooke yasası, kristal yapılarının elastisitesi (esnekliği), elastik sabitlerin koordinat dönüşümleri, basit yükleme durumlarında elastik denge problemi, yerdeğiştirmeler, üniform basınç etkisindeki davranışlar, silindirik anizotropi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
17 Alan Çalışması 1 1 1
54 Ev Ödevi 10 12 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Anizotrop Malzemelerin Tasnifi
3 Anizotrop Malzemeler
4 Anizotrop Malzemeler
5 Anizotrop Malzemeler Mekaniğine Giriş
6 Anizotrop Malzemeler Mekaniğinin Temel Bağıntı ve Denklemleri
7 Anizotrop Malzemeler Mekaniğinin Temel Bağıntı ve Denklemleri
8 Eğrisel anizotropi
9 Bir elastik yarı düzlemde radyal gerilme dağılımı
10
11 Dikdörtgen bir levhanın momentlerden dolayı eğilmesi ve uzamas
12 Silindirik anizotropili bir cisim için düzlem şekil değiştirme problemi,
13 Elastik yarı-uzayda gerilme dağılımı
14 Eliptik ve dairesel kesitli çubukların basit burulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184860 Anizorop malzemeler hakkında genel bilgi sahibidir.
2 1184890 Anizorop malzemelerin mekanik özelliklerini hesaplama tekniği ile belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
2 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek