Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM729 Zemin İyileştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Zeminlerin iyileştirilmesi Temel Mühendisliğinin önemli konularından birini teşkil etmekte ve uygulamada İnşaat Mühendisleri yeni teknolojilerle devamlı gelişen bu sahada ekonomik ve güvenli çözümler üretme durumunda olduklarından, ders konuları güncel olup, belli bir bilgi birikimi sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Van Impe, W.F., (1989) Soil Improvement Techniques and Their Evolution, Balkema • 2. Uzuner, B. A. Temel Zemin mekaniği, Derya Kitabevi. 8. Basım 2012,Trabzon • 3.Özaydın, K. Zemin Mekaniği, Birsen Yayınevi, İstanbul

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Giriş, Temel Zemini İyileştirmesinin İnşaat Mühendisliğinde Önemi, Ders konularının tanımı, Temel zemini ve temel zemininin yeterliliği. Zemin iyileştirme yöntemleri. Temel zemininin sıkıştırılarak iyileştirilmesi. Zemin yüzünden sıkıştırma. Sıkıştırmaya uygun iş makineleri. Ön yükleme, Kum kazıkları ile iyileştirme, Zemin dondurma yöntemleri. Derin sıkıştırıcılarla iyileştirme, Dinamik konsolidasyon. Kireç ve çimento stabilizasyonu, Kum, taş ve çimento kolonları. Zemin değiş tokuşu ile iyileştirme. Zemin ve Kayalarda Enjeksiyon, Enjeksiyon malzemeleri ve Yöntemleri. Zemin Çivileri, Donatılı Zemin, Kullanıldığı Yerler ve Tasarımı. Zemin iyileştirilmesi uygulanan sahaların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 7 98
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zemin İyileştirmesinin Tanımı zemin iyileştirme1 ders notu s1(1).pdf
2 Zeminin Sıkıştırılması
3 Zeminin Yüzeysel Sıkıştırılması ve Ön Yükleme
4 Zeminin Derinden Sıkıştırılması, Dinamik Kompaksiyon
5 Taş kolonlar ve uygulanması
6 Taş kolonlar ve uygulanması
7 Enjeksiyon, Türleri ve Kullanım Alanları
8 Enjeksiyon, Türleri ve Kullanım Alanları
9 Jet Grout ve uygulanması
10 Ara sınav
11 Zemin Çivisi, Kullanım Alanları
12 Zemin Çivisi, Kullanım Alanları
13 Mikro kazıklar
14 Uygulamadan Örnekler ve Vaka Analizleri
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548593 Zemin iyileştirmesinin amacı
2 1548594 Zemin iyileştirmesi çeşitleri ve kullanıldığı alanlar
3 1548595 Zeminin sıkıştırılma yöntemleriyle iyileştirilmesi
4 1548596 Enjeksiyon türleri ve zeminlere göre uygulanabilirlikleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4
3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5
4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek