Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM732 Hidrolojide İstatistik ve Stokastik Modeller 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hidrolojik zaman serilerinin özelliklerinin belirtilmesi. Zaman serilerinin modellenmesinde kullanılan yöntemler. Zaman serlerinin modellenmesine modern yöntemler ile yaklaşım

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bayazıt, M., 1996. İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri , İTÜ İnşaat Fak. Matbaası. 2. Hipel, K.W. ve McLeod, A.I. (1994). Time series modelling of water resources and environmental systems, Elsevier. 3. Clarke, R.T., 1994. Statistical Modelling in Hydrology, John Wiley & Sons.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Stokastik süreçlerin tanımlanması. Hidrolojik zaman serilerinin özelliklerinin belirtilmesi. Zaman serilerinin modellenmesinde kullanılan yöntemler. Zaman serlerinin modellenmesine modern yöntemler ile yaklaşım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 stokastik süreçler nedir
2 Hidrolojik zaman serilerinin tanımlanması
3 zaman serisi modellenmesinde temel ilkeler
4 zaman serisi modellenmesinde temel ilkeler
5 regresyon analizi
6 Oto regressif modeller (AR)
7 Hareketli ortalama modelleri (MA)
8 ARMA modelleri
9 Arasınav
10 Modellemede yeni yaklaşımlar
11 Yapay sinir ağları
12 yapay sinir ağları
13 Uygulamalar
14 Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516286 Stokastik süreçleri blmek
2 1516287 Hidrolojik zaman serilerini bilmek
3 1516291 zaman serilerinin modellenmesini bilmek
4 1516293 modern yöntemleri bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4
2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3
3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek