Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM733 Ulaştırma Planlaması II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ulaştırma yatırımlarının ekonomik değerlendirme yöntemleri ile seçimi, yolculuk ve taşımacılık talebi ve arzı arasındaki dengenin belirlenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Papacostas&Prevedouros, (2001), “Transportation Engineering and Planning”, Prentice&Hall, ISBN 0-13 081419-9 Taha, H., (2003), “Yöneylem Araştırması”, Literatür Yay., ISBN 975-8431-06-4 Okka, O.(2003), “Mühendislik Ekonomisine Giriş”, Nobel Y., ISBN 975-591-447-1 M.A.P. Taylor, P.W: Bonsall, W. Young (2000) Understanding Traffic Systems: Data, Analysis and Presentation, 2nd Edition, Ashgate Publishing Ltd., England. ITE (2010) Manual of Transportation Engineering Studies, 2nd

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistiksel verilerin değerlendirilmesi ve kullanımı / Stokastik yöntem ve modeller için veri toplanması / Anketler ve değerlendirilmesi / İstem-sunu etkileşimi ve denge / ulaştırma projelerinde değerlendirme ve karar / Ulaştırma yatırımlarının planlanması ve uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahat gözlem teknikleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi Ulaştırma Planlaması II Ders Notu.docx
2 Olasılık yöntem ve modelleri için veri toplanması
3 İstatistik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanımı
4 Anket hazırlama, uygulama ve değerlendirme yöntemleri
5 Ulaştırmada arz-talep etkileşimi ve denge
6 Ulaştırmada arz-talep etkileşimi ve denge
7 Ulaştırma projelerinde değerlendirme ve karar verme yöntemleri
8 Ulaştırma projelerinde değerlendirme ve karar verme yöntemleri
9 Ulaştırma yatırımlarının planlanması ve uygulaması
10 Ulaştırma yatırımlarının planlanması ve uygulaması
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295425 Öğrenciler ekonomik değerlendirme yöntemleri kullanarak karar verme hakkında bilgi ve beceri kazanabileceklerdir.
2 1295426 Öğrenciler ulaştırmada arz talep dengesi problemleri üzerine analiz yapabilme becerisi kazanabileceklerdir.
3 1295427 Öğrenciler stokastik değerlendirme yöntemleri kullanarak karar verme hakkında bilgi ve beceri kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2 1 2 2 2 4 5 4 2
2 4 3 3 5 2 3 1 2 4 5 3 4
3 5 4 4 1 3 2 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek