Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103047132012 Asma Köprüler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye birleşik malzemelerin inşaatta kullanımı hakkında bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birleşik malzemenin tanımı ve çeşitleri, Kompozitlerde aranan özellikler, Faz: Faz geometrileri (matris, dağınık ve sürekli faz), Kompozit türleri: Daneli kompozitler, lifli kompozitler, Geometrik kompozit modelleri, Paralel fazlı–eş şekil değiştirmeli, seri fazlı-eş gerilmeli, dağınık fazlı, Daneli kompozit-beton, Lifli kompozit özellikleri: Sürekli ve süreksiz lif hali

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 20 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
27 Makale Yazma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birleşik malzemenin tanımı ve çeşitleri
2 Kompozitlerde aranan özellikler
3 Faz: Faz geometrileri (matris, dağınık ve sürekli faz)
4 Kompozit türleri: Daneli kompozitler
5 Kompozit türleri: Lifli kompozitler
6 Geometrik kompozit modelleri
7 Geometrik kompozit modelleri
8 Paralel fazlı–eş şekil değiştirmeli
9 Paralel fazlı–eş şekil değiştirmeli
10 Arasınav
11 Seri fazlı-eş gerilmeli, dağınık fazlı
12 Seri fazlı-eş gerilmeli, dağınık fazlı
13 Daneli kompozit-beton
14 Lifli kompozit özellikleri: Sürekli ve süreksiz lif hali
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308500 Birleşik malzemeler ve önemi hakkında bilgi edinir
2 1308497 Birleşik malzemelerin inşaatta kullanımını kavrar
3 1308498 Birleşik malzeme mekanik özelliklerini kavrar
4 1308499 Çözümleme yapmayı ve çözümleme yöntemlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4
3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5
4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek