Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Mevcut inşaat mühendisliği yapılarının yapısal modal parametrelerinin yapı titreşim tepki kayıtlarından çıkartılması , analitik modelinki ile karşılaştırılması ve bunlara dayalı yapı durumunun değerlendirilmesi hususlarının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall, Second Edition. Ewins D.J.,(1995). Modal Testing:Theory and Practice, John Wiley & Sons Pub. Iserman R., Munchhof M., (2011), Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Application, Springer Pub. Katsuhiko O., (2010) Modern Control Engineering, Prentice Hall, Fifth Edition. Bendat J.S.(1998) Nonlinear System Tecniques and Applications, John Wiley & Sons Pub. Ondokuz Mayis University, MF-046 project report and related references, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stokastik dinamik kuvvet etkisi altındaki inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri;Modelleme ve ölçme hatalarının yapı hareket denklemlerine sokulma hususları; Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkartılması-sistem tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması; Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri
3 Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri
4 Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri
5 Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları
6 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması
7 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması
8 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri
9 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri
10 Ara sınav
11 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
12 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
13 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri
14 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86558 1208495 Stokastik dinamik kuvet etkisi altındakı inşaat mühendisliği yapılarının modelleme özellikleri; Çevresel etkilerden yapı titreşimi ; Yapı titreşim tepkilerinin kaydında ölçme aygıtı tiplerinin ve yerleşim durumlarının seçilme özellikleri bilgilerine sahip olacak
86559 1185540 Modelleme ve ölçme hatalarının yapı haraket denklemlerine sokulma hususları bilgilerine sahip olacak
86560 1190630 Hareket denklemlerinin çözümlenmesi ve yapısal modal parametrelerin çıkardılması-system tanımlama özellikleri ve sınıflandırılması bilgilerine sahip olacak
86561 1195187 Analitik modelin kalibrasyonu için deneysel ve analitik model modal parametrelerinin karşılaştırılması kriteri bilgilerine sahip olacak
86562 1202062 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahip olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma