Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İnşaat mühendisliği yapılarının lineer ötesi sonlu elemanlar metodu ile analizi hususlarının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bellytschko T., Liu W.K., Moran B. (2001) Nonlinear Finite Elements for Continue and Structures, John Wiley ve Sons Pub. Crisfield M.A.(1991), Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 1, John Wiley ve Sons Pub. Crisfield M.A.(1997), Non-Linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 2, John Wiley ve Sons Pub. Kleiber M., …(1997), Parametric Sensitivity in Nonlinear Mechanic: Theory and Finite Element Computations, Zienkievicz O.C., Taylor R.L. (1991) The Finite Element Method, Fourth Edition, Vol. 2, John Wiley ve Sons Pub. John Wiley ve Sons Pub Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemanlarla formülasyonu için başlıca varyasyon prensipler;Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direk rijitlikler motodunun özellikleri;Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektörünün yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili lineer ötesi problemleri; İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik lineer ötesi problemlerinin sınıflandırılması; Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması; Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca varyasyon prensipler
3 Statik ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca varyasyon prinsipler
4 Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direk rijitlikler motodunun özellikleri
5 Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektörünün yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili lineer ötesi problemleri
6 İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik lineer ötesi problemlerinin sınıflandırılması
7 Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması
8 Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları
9 Zamana bağımlı ve bağımsız lineer ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları
10 Ara Sınav
11 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
12 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
13 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
14 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1375406 Static ve dinamik yapısal problemlerin sonlu elemalarla formulasyonu için başlıca variasyon prinsipler; Sonlu elemanlar metodunun yerine getirilmesi için direct rijitlikler motodunun özellikleri bilgilerine sahib olacak;
2 1384659 Yapı rijitliğinin veya kuvvet vektorunun yapının yerdeğiştirmelerine bağımlılığı ve yapı mekaniğinin ilgili linear ötesi problemleri; İnşaat mühendisliği yapılarında malzeme ve geometrik linear ötesi problemlerinin sınıflandırılması bilgilerine sahib olacak;
3 1380093 Orantısız sönümlü sistemlerin sınıflandırılması bilgilerine sahib olacak
4 1383500 Zamana bağımlı ve bağımsız linear ötesi problemler, özellikleri ve sonlu elemanlarla çözüm metotları bilgilerine sahib olacak;
5 1386761 İlğili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahib olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek