Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM724 Sismik Yalıtımlı Yapıların Yapı Dinamiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Deprem etkisindeki inşaat mühendisliği yapılarında hasar potansiyelinin azaltılmasını sağlayan sismik yalıtım sistemi analiz ve tasarım hususlarının verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azer Arastunoğlu KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Naeim, F. and Kelly, J.M.: (1999.)Design of Seismic isolated Structures, John Wiley ve Sons Pub., Skinner, R.I., Robinson, W.H., Mc Verry, G.H.(1993), An Introduction to Seismic Isolation, John Wiley ve Sons Pub. Cheng, F.Y., Jiang, H. and Lou, K.:( 2008) Smart Structures, innovative Systems for Seismic Response Control, CRC Press, 672 p. Chu S.Y., Soong T.T., Reinhorn A.M.:(2005) Active, Hybrid and Semi-Active Structural Control, A Design and Implementation Handbook, John Wiley ve Sons Pub., 284p. Chopra, A.: Dynamics of Structures, forth edition, Prentice Hall, Inc., 2011. Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade, A.A., Safak, E., Ventura, C.E., Naeim, F., Mukai, Y., Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake Engineering, ISBN 978-3-319-93157-9., 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnşaat mühendisliği yapılarında sismik yükün azaltılmasının geleneksel yöntemleri, onların uygulama sınırlamaları, ilgili yapısal hasarlar; Dünyada kullanılan çeşitli sismik yalıtım sistemleri, temelleri ve uygulama hususları; Modelleme, üretim, test yapılma özellikleri; Yapı-sismik yalıtım sistemi etkileşimi modellenmesi hususları, zaman ve frekans alanında tepkileri; İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 İnşaat mühendisliği yapılarında sismik yükün azaltılmasının geleneksel yöntemleri, onların uygulama sınırlamaları, ilgili yapısal hasarlar
3 İnşaat mühendisliği yapılarında sismik yükün azaltılmasının geleneksel yöntemleri, onların uygulama sınırlamaları, ilgili yapısal hasarlar
4 Dünyada kullanılan çeşitli sismik yalıtım sistemleri, temelleri ve uygulama hususları
5 Dünyada kullanılan çeşitli sismik yalıtım sistemleri, temelleri ve uygulama hususları
6 Modelleme, üretim, test yapılma özellikleri
7 Modelleme, üretim, test yapılma özellikleri
8 Yapı-sismik yalıtım sistemi etkileşimi medellenmesi hususları, zaman ve frekans alanında tepkileri
9 Yapı-sismik yalıtım sistemi etkileşimi medellenmesi hususları, zaman ve frekans alanında tepkileri
10 Ara sınav
11 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
12 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
13 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.
14 İlgili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423250 İnşaat mühendisliği yapılarında sismik yükün azaltılmasının geleneksel yöntemleri, onların uygulama sınırlamaları, ilgili yapısal hasarlar bilgilerine sahib olacak;
2 1423309 Dünyada kullanılan çeşitli seismic yalıtım sistemleri, temelleri ve uygulama hususları bilgilerine sahib olacak;
3 1419938 Modelleme, üretim, test yapılma özellikleri bilgilerine sahib olacak;
4 1424129 Yapı-seismik yalıtım systemi etkileşimi medellenmesi hususları, zaman ve frekans alanında tepkileri bilgilerine sahib olacak;
5 1411616 İlğili yazılımlar desteği ile bilgisayar uygulama ve örnekleri bilgilerine sahib olacak; .

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma