Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM731 Kuraklık Analizi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kuraklık ve taşkın tanımı. Analiz yöntemlerinin tanımlanması ve risk analizi. Kuraklık ve düşük akım tanımı. Kuraklık yönetimi ve planlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Turgay PARTAL

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

. Bayazıt, M., Önöz, B., 2008. Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi, Nobel. 2. Hosking, J. R. M., Wallis, J. R., 1997. Regional Flood Frequency Analysis, Cambridge University Press. 3. Stedinger, J. R., Vogel, R. M., Foufoula-Georgiou, E., Handbook of Hydrology. Frequency Analysis of Extreme Events, Chapter 18, Mc Graw-Hill, 1992

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ekstrem Olayların Analizi. Kuraklık ve Taşkın Tahmin Yöntemleri. İstatistik Yöntemler. Taşkın Frekans Analizi. Olasılık Dağılımlarının Parametreleri. Taşkınlar için Önemli Olasılık Dağılımları. Düşük Akımların Analizi. Düşük Akımların İstatistik Analizi. Düşük Akımların Olasılık Dağılımları, Kurak Dönemlerin Analizi (Run analizi). Trend Analizi. Bölgesel kuraklık analizi. Kuraklık Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuraklığın tanımı
2 Taşkın ve kuraklık analizi
3 Ekstrem olayların olasılık dağılımları
4 İstatistik yöntemler
5 Kurak periyotların analizi
6 Düşük akımların analizi
7 Örnekler
8 Örnekler
9 Olasılık dağılımları
10 Taşkın frekans analizi
11 Kuraklık yönetimi
12 Kuraklık yönetimi ve risk analizi
13 örnekler
14 örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299213 Kuraklığın tanımını bilmek
2 1299214 Düşük akımları bilmek
3 1299215 Kuraklık yönetimini bilmek
4 1299216 Risk analizini bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66981 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 66970 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 66971 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 66972 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 66973 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 66974 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 66975 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 66976 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 66977 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 66978 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 66979 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 66980 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3
2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3
3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3
4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek