Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM710 İleri Esnek Yol Üstyapıları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yol Esnek Üstyapısı dizayn yöntemleri öğrenilir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Argun Tunç, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları,Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 2. Argun Tunç, Esnek Kaplama Malzemeleri El Kitabı, Asil Yayın Dağıtım, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Karayolu geometrik tasarım esasları 2. Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar 3. Esnek üstyapı tasarım yöntemleri 4. AASHTO 1993 Yöntemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karayolu geometrik tasarım esasları ÜYS 2010.pptx
2 Karayolu geometrik tasarım esasları
3 Karayolu geometrik tasarım esasları
4 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
5 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
6 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
7 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
8 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
9 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
10 Arasınav
11 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
12 AASHTO 1993 Yöntemi
13 AASHTO 1993 Yöntemi
14 AASHTO 1993 Yöntemi
15 AASHTO 1993 Yöntemi
16 AASHTO 1993 Yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518035 Karayolu geometrik tasarım esasları
2 1518036 Esnek üstyapıda oluşan bozulmalar
3 1518037 Esnek üstyapı tasarım yöntemleri
4 1518038 AASHTO 1993 Yöntemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 3 5 5 5 3 2 4 1 5
2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2
3 4 3 3 4 2 3 2 4 1 4 1 3
4 2 4 1 2 4 4 3 2 2 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek