Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM734 İstasyonlar, Garlar ve Terminallerin Projelendirilmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ulaştırma sistemlerinin bileşeni olan istasyon-gar-terminal ünitelerinin tasarım, inşası ve işletim esasları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Papacostas&Prevedouros, (2001), Transportation Engineering and Planning, Prentice&Hall, ISBN 0-13 081419-9 Taha, H., (2003), Yöneylem Araştırması, Literatür Yay., ISBN 975-8431-06-4 Chan, Y., (2005), Location, Transport and Land-Use, Springer, ISBN 3-540-21087-3 D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi (2000) Designing and Managing the Supply Chain, McGraw-Hill Higher Education. C.F. Daganzo (1996) Logistics Systems Analysis, Springer.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ulaştırma Planlaması / Lojistik sistemler / Yük taşımacılığı planlaması / Kentiçi toplu taşımacılık planlaması / Yer seçimi analizi / Kuyruk teorisi / Kentiçi ve kentler arası yük ve yolcu istasyon-gar-terminallerinin tasarım, inşa ve işletme esasları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ulaştırma Planlaması, kentiçi toplu taşımacılık planlaması İstasyon Gar Terminal Ders Notu.docx
2 Lojistik sistemler ve yük taşımacılığı planlaması
3 Yer seçimi analizi
4 Yer seçimi analizi
5 Kuyruk teorisi
6 Kuyruk teorisi
7 Kentiçi ve kentler arası yük ve yolcu istasyon-gar-terminallerinin tasarım, inşa ve işletme esasları
8 Kentiçi ve kentler arası yük ve yolcu istasyon-gar-terminallerinin tasarım, inşa ve işletme esasları
9 Kentiçi ve kentlerarası yük ve/veya yolcu istasyon-gar-terminallerinin tasarım, inşaa ve işletme esasları
10 Kentiçi ve kentlerarası yük ve/veya yolcu istasyon-gar-terminallerinin tasarım, inşaa ve işletme esasları
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1518000 Öğrenciler istayon-gar-terminal ünitelerinin tasarımı konusunda kullanılan yöntemleri öğrenebileceklerdir.
2 1518001 Öğrenciler istayon-gar-terminal ünitelerinin inşası konusunda kullanılan yöntemleri öğrenebileceklerdir.
3 1518002 Öğrenciler istayon-gar-terminal ünitelerinin işletilmesi konusunda kullanılan yöntemleri öğrenebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3
2 5 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2
3 5 2 5 4 1 5 3 2 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek