Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM735 Raylı Sistemlerin Tasarım ve İşletimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Raylı Sistemler alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisini kazanmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları Coenraad Esveld (2001), Modern Railway Track, TU Delf University, Netherlands. William W. Hay (1982), Railroad Engineering, John Wiley ve Sons, USA. John D. Edwards (1992) Transportation Planning Handbook, ITE, Prentice-Hall, USA. Vukan R. Vuchic (1981) Urban Public Transportation Systems and Technology, and Economics, Prentice-Hall, USA. V.A. Profillidis (2006) Railway Management and Engineering, Ashgate Publishing, USA. Dr. Veysel Arlı, Kentiçi Raylı Sistemler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Raylı sistemlerin özellikleri, ulaşım sistem tanımları ve sınıflandırması, güvenlik özellikleri, enerji özellikleri, işletme özellikleri, araç özellikleri, hat-istasyon özellikleri, demiryolu tasarımı, demiryolu yapımı, demiryolu bakımı, raylı sistemlerde gürültü ve titreşim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
48 Sözlü Sınav 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
34 Okuma 3 10 30
36 Rapor 1 25 25
51 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Raylı sistemlerin tarihçesi
2 Ulaşım sistem tanımları ve sınıflandırması
3 Raylı sistemlerde güvenlik ve enerji özellikleri
4 Raylı sistemlerde düşey stabilite: Demiryoluna gelen düşey etkiler
5 Raylı sistemlerde düşey stabilite: Üstyapının analizi ve tasarımı
6 Raylı sistemlerde düşey stabilite: Alt yapının analizi ve tasarımı
7 Raylı sistemlerde işletme ve araç özellikleri
8 Raylı sistemlerde hat-istasyon özellikleri
9 Sözlü sınav
10 Demiryolu yapımı ve bakımı
11 Raylı sistemlerde gürültü ve titreşim
12 Örnek uygulamalar
13 Örnek uygulamalar
14 Ödev sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537477 Öğrenciler raylı sistem tasarımını öğrenecek
2 1537478 Öğrenciler raylı sistem işletimi hakkında bilgi sahibi olacak
3 1537479 Öğrenciler raylı sistemlerle ilgili malzemeler hakkında bilgi sahibi olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek