Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİM736 Liman İşletimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Liman ve operasyonlarının planlanması için temel oluşturacak bilgilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları Agerschou, H. And Lundgren, H. "Planning and Design of Ports and Marine Terminals", Thomas Telford, London, 2004. UNCTAD, "Port Organization and Management", Report No: TD/B/CN.4/GE.1/6, Geneve, Switzerland, 1996. Institute of Shipping Economics and Logistics "Port Management Textbook", Bremen, 1990. Branch, A.E., "Elements of Port Operation and Management", Chapman and Hall, New York, 1986. Frankel, Ernst, G., "Port Planning and Development", John Wiley and Sons, New York, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Limanların organizasyon yapıları, işletme ve yönetim şekilleri / Limanların fonksiyonları, Katma değerli liman hizmetleri / Liman operasyonları / Liman paydaşları / Uluslararası ticaret, Dünya ve Türkiye limanları yük trafiği, Liman pazar tahmini / Limanlarda gemi yük ve konteyner trafiği / Liman pazarlaması; giriş, temel nedenle, modern pazarlama / Lojistik ve kaynak zincir yönetimi; lojistik stratejisi ve yöntemi, lojistiğin ve kaynak zincir yönteminin tanımı, lojistiğin önemi, seviyeleri ve kavramları, küresel lojistik, lojistik stratejisi, rekabet / Limanların güçlü ve zayıf yönleriyle tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi analizi (SWOT) / Liman stratejisi; liman rekabeti, stratejik planlama, genel rekabet stratejileri /Limanların verimlilik değerlendirmesi ve performans / Limanlarda bakım onarım / Limanlarda güvenlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 50 1
10 Tartışma 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
14 Gözlem 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 6 60
51 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Limanların organizasyon yapıları, işletme modelleri ve yönetim şekilleri LİMAN_İŞLETİMİ sunum 1.ppt
2 Limanların fonksiyonları
3 Liman operasyonları, Liman paydaşları LİMAN_İŞLETİMİ sunum 2.ppt
4 Uluslararası ticaret, Dünya ve Türkiye limanları yük trafiği, Liman pazar tahmini
5 Limanlarda gemi, yük ve konteyner trafiği ile kuyruk teorisi
6 Limanlarda gemi, yük ve konteyner trafiği ile kuyruk teorisi
7 Örnek limanlar
8 Limanların güçlü ve zayıf yönleriyle tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi analizi (SWOT)
9 Limanların güçlü ve zayıf yönleriyle tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi analizi (SWOT)
10 Genel tekrar
11 Genel tekrar
12 Limanlarda bakım onarım
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537480 Limanların organizasyon yapıları, işletme ve yönetim şekilleri öğrenilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74713 Yüksek Lisans deneyimlerini de kullanarak alanı ile ilgili yaşam boyu öğrenme ve ileri seviyede bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ile ileri seviyede bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme
2 74702 Araştırma alanındaki çalışmalara yenilik getirme, bilime yeni bir yöntem kazandırabilme ya da bilinen bir yöntemi yeni ve farklı bir alana uygulayabilme
3 74703 Alanıyla ilgili bilgileri, disiplinlerarası alanlarla etkileştirerek yeni ve çok amaçlı fikirleri analiz ve sentezle değelendirip özgün sonuçlara ulaşabilme
4 74704 Alanındaki ve alan dışındaki birçok yeni fikirlerden sistemli bir şekilde yararlanarak alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzey çalışmalar ortaya koyabilmek
5 74705 Özgün ve disiplinler arası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
6 74706 En az bir dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
7 74707 Alanı ile ilgili çalışmaları yazılı olarak ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatarak çalışmalarını üst düzeyde değerlendirebilme
8 74708 Alanı ya da alandışı konularda yaratıcı, eleştirel, ani çözüm bulma gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
9 74709 Uygulamada karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki problemlerin çözümüne alanında yapmış olduğu çalışmalarla destek verebilme
10 74710 Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
11 74711 Alanı ile ilgili uzman bir toplulukta özgün düşüncelerini savunabilen etkin ve ikna edici bir iletişim kurabilme
12 74712 Akademik ve profesyonel anlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi, araştırma ve uygulamaya yönelik bir toplum olgusunda katkıda bulunma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek