Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101027012007 Spektroskopik Yöntemler I 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Spektroskopi pek çok okulda Üniversite öğrencisi seviyesinde öğretilir; ancak, konuların ortaya konuluşu değişiktir ve çoğu kere de sıkıcıdır. Örneğin, bir üniversite öğrencisinin konu ile karşı karşıya geldiği, genellikle ya kuantum, yada aletli analiz dersleridir. (atomik, infrared, raman ve ultraviole spektroskopisi). infrared, UV ve NMR gibi böylefoto elektron spektroskopisi konular aynı zamanda biyokimya ve organik kimyanın da konularıdır. sonuç olarak, öğrenci bazı alanlarla aşırı şekilde karşı karşıya kalır ve konular hakkında da çok az şey bilir. aynı zamanda, bu konular faklı yaklaşımlar ve farklı ifadelerle ortaya konulduğunda öğrenciler ayrı bir şaşkınlık yaşarlar. spektroskopinin bu dallarının temel prensipleri, esasen aynı olduğu için bir bütün olarak konuların öğretilmesinin çok büyük avantajı vardır. öğrenciler bu konulara daha geniş bir pespektiften baktıkları zaman temel kavramları daha iyi anlama imkanı elde ederler. bu nedenle spektroskopik yöntemler I ve II olarak bu konuların öğrencilere anlatılmasının doğru olduğu inancını taşımaktayız.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Çelik, Prof. Dr. Metin Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raymond Chang, Basic Principles of Spectroscopy, McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. 1971. Collin N. Banwell, Elaine M. McCash, fundamentals of moleculer Spectroscopy, McGrew-Hill Book Company, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

spektroskopinin prensipleri moleküler simetri ve grup teorisi atomik ve moleküler spektroskopideki temel kavramlar nükleer manyetik rezonans (NMR) nükleer kuadrapol rezonans (NQR) Mössbaur spektroskopisi MD spektroskopisi IR-Raman spektroskopisi atomların elektronik spektroskopisi foto elektron spektroskopisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 spektroskopinin prensipleri
2 moleküler simetri ve grup teorisi
3 atomik ve moleküler spektroskopideki temel kavramlar
4 nükleer manyetik rezonans (NMR)
5 nükleer kuadrapol rezonans (NQR)
6 Mössbaur spektroskopisi
7 MD spektroskopisi
8 IR spektroskopisi
9 Ara Sınav
10 Raman spektroskopisi
11 atomların elektronik spektroskopisi
12 foto elektron spektroskopisi
13 Elektron Spin rezonans
14 Konuların Tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179625 Spektroskopi ile ilgili temel prensipleri öğrenir.
2 1180504 Spektrumu yorumlamak için teorik bilgileri öğrenir.
3 1159694 Spektrum elde etme ve yorumlamayı öğrenir.
4 1160858 Spektroskopik yöntem ve elektromanyetik spektrum bölgesi arasında bağlantı kurabilir.
5 1161472 Araştırma laboratuarında çalışma disiplinini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek