Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrenciler Kuantum Mekanik sistemleri anlama ve çözme yeteneği kazanır ve atom ve molekül fiziği alanında doktora calışåmalarında gerekecek bilgiyi edinir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Çok sayıda problem çözümü.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P. W. Atkins, R. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford Publications, 2005D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Prectice Hall, 2007Lecture notes.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuantum Mekanik sistemlere giriş, temel çözülebilir sistemler, tek elektronlu atomlar, çok elektronlu atomlar, açısal momentum, grup teorisi, yaklaşıklık sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 12 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 12 48
54 Ev Ödevi 4 12 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum Mekanik sistemler, postulatlar, tanımlar. Schrödinger Denkleminin anlamı ve özellikleri. Dalga fonksiyonu ve özellikleri.
2 Çözülebilir Kuantum Mekanik Sistemler, Potansiyel engelleri, sonlu ve sonsuz potansiyel kuyuları, harmonik osilatör, kuantumlanma ve dejenerelik kavramları.
3 Atomların yapılarına giriş: Hidrojen atomu ve potansiyel fonksiyonu,küresel koordinatlarda Schrödinger Denklemi,
4 Açısal momentum için çözüm (teta ve fi açıları için çözüm).
5 Radyal çözüm, toplam çözüm, olasılık ve beklenen değerler.
6 Çok elektronlu atomlar, elektronik yapılar ve elektronik geçisler.
7 Dış elektrik ve manyetik alanlarda atomlar.
8 Spin ve toplam açısal momentum.
9 Ara sınav.
10 Grup Teorisi 1: Tanımlar, simetri elemanları ve işlemleri ve bunların moleküllere uygulanması.
11 Grup Teorisi 2: Grup teorisinin matematigi ve karakter tablolarının oluşturulması, anlamları.
12 Grup Teorisi 3: Moleküler yapılara ve moleküler titreşimlere uygulamalar.
13 Yaklaşıklık teknikleri 1: Zamandan bağımsız perturbasyon ve varyasyon.
14 Yaklaşıklık teknikleri 2: Zamana bağlı perturbasyon.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399063 Kuantum mekaniğin atom ve molekül yapılarına uygulaması yeteceği kazanır
2 1406291 Fiziksel problemlere çözüm yöntemleri geliştirme yeteceği kazanır
3 1388942 Farklı moleküler yapılar ve örgüler için moleküler modelleme yapmayı öğtrenir
4 1502288 Atom ve moleküllerin iç ve dış manyetik ve elekrik alanlarla etkileşmesini öğrenir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek