Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin farklı alanlara uygulamalarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ, Prof. Dr. fahri ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abragam, A. and Bleaney, B. Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions. Oxford: Clarendon Press (1970) Atherton, N. M., Principles of Electron Spin Resonance. Ellis Horwood Prentice Hall, London (1993) Bensasson, R.V., EJ Land, E.J., Truscott, T.G., Excited States and Free Radicals in Biology and Medicine. Contributions from Flash Photolysis and Pulse, Radiolysis. Oxford University Press, USA (1993) Weil, J. A., Bolton, J.R.: Electron Paramagnetic Resonance: Elementary Theory and Practical Applications, 2nd edn. Wiley, Hoboken, NJ (2007) Eaton, S.S., Eaton, G.R., Berliner, L.J., Biomedical EPR-Part A: Free Radicals,Metals, Medicine and physiology; Biological Magnetic Resonance, Volume 23, Kluver Academic Publishers (2005) Harriman, J. E., The Theoretical Foundations of Electron Spin Resonance, J. Phys. Chem. 37 (1978) Ikeya, M., New Application of Electron Spin Resonance; Dating, Dosimetry and Microscopy, World Scientific (1993) Arthur Schweigen and Gunnar Jeschke, Principles of Pulse Electron Paramagnetic Resonance, Oxford University Press (2001)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Puls ve Fourier Transform EPR Spektroskopisi, Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Geçiş metal iyonları, yarı iletkenler ve EPR spektroskopisi, Sağlık alanındaki uygulamalar, Dozimetri uygulamaları, Jeolojik ve arkeolojik tarihlendirme uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 16 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Puls ve Fourier Transform EPR Spektroskopisi; teori ve enstrumantasyon uygulamaları. ...
2 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Geçiş metal iyon kompleksleri ve EPR spektroskopisi ile yapı tayini ...
3 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Geçiş metal iyon kompleksleri ve EPR spektroskopisi ile yapı tayini (Devam) ...
4 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Geçiş metal iyon kompleksleri ve EPR spektroskopisi ile yapı tayini (Devam) ...
5 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Yarı iletkenlerde paramanyetik safsızlıkların EPR ile gözlenmesi ...
6 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Biyolojik maddelerdeki radikallerin EPR ile belirlenmesi ...
7 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Biyolojik maddelerde Spin etiketleme yöntemleri ve EPR ölçümleri ...
8 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Biyolojik maddelerde Spin etiketleme yöntemleri ve EPR ölçümleri (Devam). ...
9 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: Spin tuzaklama tekniği
10 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: EPR Dozimetresi. ...
11 Elektron Paramanyetik Rezonans spektroskopisinin uygulamaları: EPR Dozimetresi (devam). ...
12 EPR tarihlendirme esasları: Jeolojik tarihlendirme ...
13 EPR Tarihlendirme esasları: Arkeolojik tarihlendirme ...
14 EPR ile yapılabilen diğer araştırmalar ...

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474788 EPR Spektrumlarının çözümlemesini öğrenir.
2 1474789 Spektrumların yardımı ile paramanyetik merkezin moleküler yapısını bağdaştırmayı öğrenir
3 1474790 Metal iyon komplekslerinin yapılarını EPR spektrumları yoluyla incelemeyi öğrenir.
4 1474791 Sürekli dalga ve puls EPR spektroskopisinin esaslarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74080 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 74081 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 74082 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 74083 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 74087 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 74085 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 74084 Proje yazar ve yönetir.
8 74086 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 4 2 3 5
2 3 2 3 4 4 5 2 3
3 4 3 2 3 4 2 3 4
4 5 4 3 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek