Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101027292007 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Radyasyonlar, fiziksel özellikleri, madde ile etkileşmeleri, canlı doku ve çevre üzerindeki biyolojik etkilerinin öğretilmesi, radyasyonlardan korunma ve radyasyonların güvenli kullanımı için gerekli temel bilginin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. E. Martin, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, (Çeviri ED. G. Tanır, MH Böükdemir, K. Koç) Palme Yayıncılık 2013, Ankara Yardımcı Kaynaklar: 1. A. Kumaş, Radyasyon Fiziği ve Tıbbi Uygulamaları, Palme Yayıncılık, 2007, Ankara 2. Çevresel Radyoaktivitenin Belirlenmesi ve İzlenmesine Yönelik İşbirliği Projesi. Çalıştayı notları ve sunular, TAEK Ankara Sanaerm, 2009. 3. S. Krane, Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA kullanılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyonların sınıflandırılması, fiziksel özellikler, Madde ile etkileşmeleri, İyonlaştırıcı Radyasyonların Biyolojik Etkileri, Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Epidomiyolojik Çalışmalar İç ve dış radyasyon kaynaklarından ışınlanma ve doz hesaplamaları, Radyasyonlardan Korunma Yöntemleri ve ilgili mevzuat, iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyasyon ve radyasyon kaynakları,radyasyonların sınıflandırılması
2 Atomik ve nükleer yapı,
3 Radyasyonların madde ile etkileşimi; yüklü parçacıklar
4 Radyasyonun madde ile etkileşimi; elektromanyetik radyasyonlar
5 Radyasyonun madde ile etkileşimi; nötronlar
6 Radyasyon korunumunda kullanılan büyüklükler ve birimler
7 Radyasyon ölçümü, radyasyon detektörleri
8 Radyasyonların biyolojik etkileri,
9 Ara sınav
10 Radyasyonların somatik ve genetik etkileri,
11 Dış doz hesaplamaları
12 İç doz hesaplamalar
13 Radyasyon Güvenliği ile ilgili düzenlemeler, yönetmelikler
14 Radyasyonlardan Korunma Yöntemleri
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280770 Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.
2 1280771 Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
3 1280772 Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
4 1280773 Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir
5 1280774 Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir
6 1280775 Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarını tanımlar
7 1280776 Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.