Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101027022007 Spektroskopik Yöntemler II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Spektroskopi pek çok okulda Üniversite öğrencisi seviyesinde öğretilir; ancak, konuların ortaya konuluşu değişiktir ve çoğu kere de sıkıcıdır. Örneğin, bir üniversite öğrencisinin konu ile karşı karşıya geldiği, genellikle ya kuantum, yada aletli analiz dersleridir. (atomik, infrared, raman ve ultraviole spektroskopisi). infrared, UV ve NMR gibi böylefoto elektron spektroskopisi konular aynı zamanda biyokimya ve organik kimyanın da konularıdır. sonuç olarak, öğrenci bazı alanlarla aşırı şekilde karşı karşıya kalır ve konular hakkında da çok az şey bilir. aynı zamanda, bu konular faklı yaklaşımlar ve farklı ifadelerle ortaya konulduğunda öğrenciler ayrı bir şaşkınlık yaşarlar. spektroskopinin bu dallarının temel prensipleri, esasen aynı olduğu için bir bütün olarak konuların öğretilmesinin çok büyük avantajı vardır. öğrenciler bu konulara daha geniş bir pespektiften baktıkları zaman temel kavramları daha iyi anlama imkanı elde ederler. bu nedenle spektroskopik yöntemler I ve II olarak bu konuların öğrencilere anlatılmasının doğru olduğu inancını taşımaktayız.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raymond Chang,Basic Principles of Spectroscopy,McGraw-HillKogakusha, Ltd, 1971. Colin N.Banwell, Elaine M.McCash,Fundamentals of MoleculaR Spectroscopy, McGraw-HillBook Company,1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kuantum Mekaniğini Gözden Geçirme 2. Spektroskopik Geçişler 3. Soğurma Fotometresi 4. Atomların Elektronik Spektroskopisi 5. Moleküllerin Atomik Spektroskopisi 6. NMR Deneysel Tekniği Teori ve Uygulamalar 7. NQR Deneysel Tekniği Teori ve Uygulamalar 8. ESR Deneysel Tekniği Teori ve Uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum Mekaniğini Gözden Geçirme-1
2 Kuantum Mekaniğini Gözden Geçirme-2
3 Spektroskopik Geçişler
4 Soğurma Fotometresi
5 Atomların Elektronik Spektroskopisi
6 Moleküllerin Elektronik Spektroskopisi
7 NMR Deneysel Tekniği
8 Teori ve Uygulamaları
9 Arasınav
10 NQR Deneysel Tekniği
11 Teori ve Uygulamaları
12 ESR Deneysel Tekniği
13 Teori ve Uygulamaları
14 Serbest Çalışma
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287675 Spektroskopi ile ilgili teknikleri bilir .
2 1287676 Spektroskopik Yöntemle elde ettiği veriler için bilgisayar kullanımını bilir.
3 1287679 Spektroskopi kullanarak problem çözmeyi bilir.
4 1287674 Spektroskopik kavramları öğrenir.
5 1287677 Araştırma makalesi için kullanacağı spektroskopik yöntemi bilir.
6 1287678 Spektroskopik yöntemle ilgili proje yazabilir, yönetebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 3
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek