Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ707 Gruplar Teorisi I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Matematik, Fizik ve Kimya çalışmaları için gerekli olan Simetri ve Nokta Grubu kavramları üzerinde bilgi sahibi olur. Molekülleri gruplandırmada bilgi sahibi olur. Moleküllerin ortak yapılarını sistematik biçimde hesaplamayı öğrenir. Moleküllerin ortak davranışlarını sistematik biçimde hesaplamayı ve anlamayı öğrenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ, Prof. Dr. Hümeyra PAŞAOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Albert F. Cotton, Chemical Applications of Group Theory, Wiley Interscience, 1990 I. Hargittai, M. hargittai, Symmetry Through the Eyes of Chemist, Plenium Press, 1986 P. W. M. Jacobs, Group Theory With Applications in Chemical Physics, cambridge University Press, 2005

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Simetri kavramı. Grup kavramı ve anlamı: Uzay ve nokta grubu Grup elemanları ve işlemleri Moleküllerin nokta grubu altında tanımlamaları. Grup temsilleri Grup tabloları Moleküler titreşimlere giriş Molekuler yörünge hesaplamaya giriş

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 6 20 1
2 Final Sınavı 0 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 12 96
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 8 6 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Simetri ve Grup teorisi esasları: tanımlar
2 Simetri elemanları ve simetri işlemleri, Uzay ve nokta gruplar.
3 Temel lineer Cebire giriş: Matrisler ve işlemler.
4 Grup temsilleri: Simetri işlemlerinin matris gösterimleri
5 Büyük ve küçük Ortoogonallik Teoremi: İndirgenemez ve indirgenebilir gösterimler
6 Gösterimlerin karakterleri, karakter tablolarının oluşumu ve anlamları
7 Dönerli gruplar, Indirgenmiş gösterimler
8 Arasınav
9 Baz fonksiyonları, Baz fonksiyonlarının oluşturulması
10 Direk çarpım gösterimleri, matris elemanları
11 Uygulama örnekleri: Basit moleküller üzerinde moleküler yörünge hesaplamaları
12 Uygulama örnekleri: Basit moleküller üzerinde moleküler yörünge hesaplamaları (devam)
13 Uygulama örnekleri: Basit moleküller üzerinde moleküler tirteşim hesaplamaları
14 Uygulama örnekleri: Basit moleküller üzerinde moleküler titreşim hesaplamaları (devam)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112298 1408669 Simetri kavramını matematik temeller üzerine oturtur.
112299 1430747 Simetri elemanlarını kullanarak simetri işlemlerini yapar.
112300 1402770 Molekülleri simetrilerine göre gruplandırır.
112301 1405759 Simetri elemanlarının temsillerini yapar.
112302 1405841 Karakter tablolarını kullanarak içlemler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74080 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 74081 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 74082 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 74083 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 74087 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 74085 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 74084 Proje yazar ve yönetir.
8 74086 Yazılı ve sözlü sunum yapar.