Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101027112007 Nükleer Reaksiyonlar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilere temel reaksiyon teorilerinin ve saçılma teorisinin kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Theory of Nuclear Reactions, by P. Fröbrich and R. Lipperheide, Oxford University Press. 2) Introduction to Nuclear Reactions, by C.A. Bertulani and P. Danielewic, Taylor ve Francis - 515 Pages, 3) Theory of Nuclear Reactions, by A G Sitenko , World Scientific.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve kuantum mekaniksel saçılma teorisinin incelenmesi, potansiyelden saçılma, reaksiyon teorisi, optik model, bileşikçekirdek reaksiyonları, direk reaksiyonlar, derin inelastik saçılma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 0 20 1
20 Rapor Hazırlama 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 1 36 36
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Potansiyelden saçılmasının kuantum teorisi
2 Yarıklasik saçılma teorisi
3 Potansiyelden saçılmanın optik dalga tanımlaması
4 Potansiyelden saçılma teorisi
5 Reaksiyon teorisi
6 Optik Model I
7 Optik Model II
8 Direk reaksiyonların çiftlenmiş kanal tanımlanması
9 Arasınav
10 Füzyon
11 Bileşik çekirdek reaksiyonları
12 Derin inelastik çarpışmalar
13 Füzyon
14 Ağır iyon reaksiyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279269 Klasik ve kuantum mekaniksel saçılma teorisini bilir
2 1279270 Nükleer reaksiyon çeşitlerini bilir
3 1279271 Bileşik çekirdek reaksiyonlarını bilir
4 1279272 Direk reaksiyonları bilir
5 1279273 Derin inelastik saçilma teorisini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 4 5 3 3
2 4 3 4 5 4 5 3 3
3 4 3 4 5 4 5 3 3
4 4 3 4 5 4 5 3 3
5 4 3 4 5 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek