Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FFİ712 Görüntü İşleme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sayısal görüntü oluşturma ve olusan görüntüler üzerinde, görüntüden çeşitli bilgiler alabilmek icin üzerinde yapılabilecek ışlemlerin öğrenilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin bilgisayar kullanmayı ve en az bir program dilini bilmesi gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bernd Jahre, Digital Image Processing, Springer 2002 Rafael Gonzales, Richard E. Woods, Dıgıtal Image Processing, Prentice Hall 2002 R. Blahut. Fast Algorithms for Digital Signal Processing. Addison-Wesley,Reading, MA, 1985. R. Jain, R. Kasturi, and B. G. Schunck. Machine Vision. McGraw-Hill, New York, 1995. J. S. Lim. Two-dimensional Signal and Image Processing. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste Matematik temeller Tek boyurlu sayısal sinyaller Iki boyutlu sayısal bilgiler Görüntü oluşturmada temel kavramlar, Sayısal süzgeçler Sayısal dönüşümler, Hareketli görüntuler Desen tanıma konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
54 Ev Ödevi 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 8 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal görüntü işlemeye giriş Yek boyutlu sayısal sinyaller Matematik temeller
2 Göruntu alğilama ve sayısal görüntü oluşturma
3 Temel matematik görüntü işleme teknikleri: Basit uzaysal süzgeçler
4 Tek boyutlu doğrusal dönüşümler (Fourier vb)
5 İki boyutlu doğrusal süzgeçler (Devam)
6 Frekans uzayında süzgeçler
7 Frekans uzayında süzgeçler
8 Arasınav
9 Görüntü restorasyonu
10 Görüntü restorasyonu (devam)
11 Görüntu sıkıştırma algoritmaları
12 Morfolojik işlemler
13 Görüntü segmentasyonu
14 3 Boyutlu görüntüler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502470 Tek boyutlu sayısal sinyalleri ve üzerinde işlemler yapmayı öğrenir
2 1502472 İki boyutlu sayısal sinyaller, ya da görüntüler üzerinde işlemler yapmayı öğrenir.
3 1502474 Sayısal süzgeçleri öğrenir.
4 1502475 İleri düzey programlama öğrenir.
5 1502471 Bozuk ve tanınmayan görüntulerden bilgi çıkarmayı öğrenir.
6 1502473 Görüntüler içindeki bilgileri tanımlamayı, desen veya örüntu tanımayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74080 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 74081 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 74082 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 74083 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 74087 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 74085 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 74084 Proje yazar ve yönetir.
8 74086 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 5 2 3 4
2 3 3 4 4 5 3 3 3
3 3 3 3 4 3 4 4 3
4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 2 4
6 2 5 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek