Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101027322011 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri manyetik rezonans kuantum bilgi teorisinin temel prensipleri ve kavramları hakkında bilgilendirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Azmi Gençten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Pres, 2000. I.S. Oliveira et al. NMR Quantum Information Processing, Elsevier, 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fizik ve bilgi işleme, kuantum mekaniğinin temel prensipleri, manyetik rezonansın temel prensipleri, NMR , EPR, ENDOR, kuantum bilgi teorisinin temel prensipleri, Manyetik Rezonans kuantum bilgi işleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizik ve bilgi işleme
2 Kuantum mekaniğinin temel prensipleri
3 Kuantum mekaniğinin temel prensipleri
4 Manyetik rezonansın temel prensipleri
5 Manyetik rezonansın temel prensipleri
6 NMR
7 NMR
8 EPR
9 Arasınav
10 EPR
11 ENDOR
12 ENDOR
13 Kuantum bilgi teorisinin temel prensipleri
14 Kuantum bilgi teorisinin temel prensipleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287788 Klasik bilgi teorisi ile klasik bilgi teorisi arasındaki farkı bilir
2 1287789 Kuantum mekaniğinin kuantum bilgi teorisinde kullanımını bilir
3 1287790 Manyetik rezonansın temel kavramlarını açıklar
4 1287791 Manyetik rezonansın kuantum bilgi işlemede kullanımını bilir
5 1287792 Manyetik rezonansın gelecekteki kuantum teknolojilerinde kullanılabileceğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 2 4 3
2 4 3 3 3 2 3 3 4
3 3 3 3 2 3 3 3 3
4 4 3 2 2 3 3 2 2
5 3 3 4 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek