Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 5 0

Dersin Amacı

Tez aşamasına geçmiş olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile ilgili bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin aşılanması, çalışma alanı ile ilgili güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim UÇAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlgili Kitap ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
8 Rehberli Problem Çözümü 1 100 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
8 Rehberli Problem Çözümü 23 4 92
10 Tartışma 20 4 80
11 Soru-Yanıt 20 4 80
19 Beyin Fırtınası 20 3 60
21 Rapor Sunma 10 20 200
27 Makale Yazma 2 20 40
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
34 Okuma 15 4 60
54 Ev Ödevi 20 4 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez danışmanının belirleyeceği konular
2 Tez danışmanının belirleyeceği konular
3 Tez danışmanının belirleyeceği konular
4 Tez danışmanının belirleyeceği konular
5 Tez danışmanının belirleyeceği konular
6 Tez danışmanının belirleyeceği konular
7 Tez danışmanının belirleyeceği konular
8 Tez danışmanının belirleyeceği konular
9 Tez danışmanının belirleyeceği konular
10 Tez danışmanının belirleyeceği konular
11 Tez danışmanının belirleyeceği konular
12 Tez danışmanının belirleyeceği konular
13 Tez danışmanının belirleyeceği konular
14 Tez danışmanının belirleyeceği konular
15 Tez danışmanının belirleyeceği konular
16 Tez danışmanının belirleyeceği konular
17
18
19
20
21
22
23

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
77101 1163117 Bilgiye ihtiyaç duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
77102 1158257 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme becerisi kazanır
77103 1158567 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi kazanır
77104 1170256 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 66352 Proje yazar ve yönetir.
8 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.