Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ636 Bireysel Viyola Eğitimi II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İleri düzeydeki tekniklere ilişkin evrensel nitelikteki eserleri icra edebilme. Sahne performansını geliştiren zorunlu konser etkinliklerini sergileyebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etüt: C.Flesch Scala System , Sevcik op.8, Kreutzer Etütler, F.A.Tanrıverdi: Viyola Metodu III. Eserler: J.Schubert: C Konçerto, F.A.Hoffmeister: B Konçerto, A.Glasunow: Gm Elegie, A.Albuz: Viyola için 6 Makamsal eser, Hamann D.L.,Gillespie R., “Strategies for Teaching Strings Building a Succesful String and Orchestra Program”, Oxford University Press New York Oxford, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etütler, uluslararası nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve teknikleri. Sahne performansını geliştiren zorunlu konser etkinlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üç oktavlık diziler IV (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları IV Kreutzer:37-42, ilgili eser
2 Üç oktavlık diziler IV (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları IV Kreutzer:37-42, ilgili eser
3 Üç oktavlık diziler IV (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları IV Kreutzer:37-42, ilgili eser
4 Üç oktavlık diziler IV (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları IV Kreutzer:37-42, ilgili eser
5 Üç oktavlık diziler V (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları V Rode :1-3, ilgili eser
6 Üç oktavlık diziler V (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları V Rode :1-3, ilgili eser
7 Üç oktavlık diziler V (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları V Rode :1-3, ilgili eser
8 Üç oktavlık diziler V (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları V Rode :1-3, ilgili eser
9 Üç oktavlık diziler V (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları V Rode :1-3, ilgili eser
10 Üç oktavlık diziler VI (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları VI Rode: 4-6, ilgili eser
11 Ara sınav
12 Üç oktavlık diziler VI (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları VI Rode: 4-6, ilgili eser
13 Üç oktavlık diziler VI (maj.min), Sevcik: duvate çalışmaları VI Rode: 4-6, ilgili eser
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
94667 1329848 İleri düzeydeki tekniklere ilişkin uluslararası nitelikteki eserleri çalabilir.
94668 1329846 Çaldığı eseri müzikal bir biçimde yorumlayabilir.
94669 1329847 Çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve tekniklerini gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.