Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ-646 Meslek İngilizcesi-II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Müzik alanında yazılmış İngilizce kaynakları etkin bir şekilde kullanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Fatih Akbulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yayımlanmamış ders notu Taylor, Eric; The AB Guide To Music Theory Part I-II,Music Theory in Practice I-VIII,Butterworth Anna; Harmony in Practice

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel müzik teorisi, (müzik eğitimi) armoni-kontrpuan ve müzik formlarına ilişkin terim, işaret ve kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 13 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nota değerlerine yönelik terim, kavram ve işaretler
2 Müzik yazısına yönelik terim, kavram ve işaretler
3 Tempo ve ritme yönelik terim, kavram ve işaretler
4 Diatonik dizilere yönelik terim, kavram ve işaretler
5 Süs notalarına yönelik terim, kavram ve işaretler
6 Müzikal cümle ve paragrafa yönelik terim, kavram ve işaretler
7 Aralıklara yönelik terim, kavram ve işaretler
8 Akorlara yönelik terim, kavram ve işaretler
9 Akor bağlantılarına yönelik terim, kavram ve işaretler
10 Armonik dekorasyona yönelik terim, kavram ve işaretler
11 Armonik yürüyüşe yönelik terim, kavram ve işaretler
12 Kadanslara yönelik terim, kavram ve işaretler
13 Armonik dokuya yönelik terim, kavram ve işaretler
14 Performans direktiflerine yönelik temel terimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218580 Müzik alanında yazılmış İngilizce kaynakları anlar.
2 1218590 Genel müzik teorisi kapsamında yer alan (İngilizce) terim, işaret ve kavramları açıklar.
3 1218595 Armoni ve kontrpuan kapsamında yer alan (İngilizce) terim, işaret ve kavramları açıklar.
4 1218606 Müzik formlarına ilişkin (İngilizce) terim, işaret ve kavramları açıklar.
5 1218630 Genel müzik kültürüne yönelik terim ve kavramları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5
2 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5
3 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5
4 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5
5 4 2 5 5 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek