Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ669 Teknoloji Destekli Müzik Öğretimi I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere müzik eğitiminin farklı aşamalarında, müziğin öğretimi ve öğreniminde teknoloji tarafından sunulan olanakları tanımaktır. Bu ana amaç çerçevesinde alt amaçlar; öğretim materyallerini hazırlamak için sınıf dışındaki teknolojiyi kullanmak; teknoloji ile geliştirilmiş dersleri sunmak için bir müzik öğretmeni modeli oluşturmaktır. Bu ders, müzik eğitiminde, teknolojik uygulamaların gerekliliğini ortaya koyarak, müzik eğitiminde teknolojiye genel bir bakış sağlar. Ayrıca bu dersle, genel müzik eğitiminde müzik teknolojisini kullanarak müfredat ve kaynak geliştirme kavramları çerçevesinde; DAW yazılımları (Dijital Ses İş İstasyonu), iPad'lerin kullanımı, müzik öğretim yazılımları, müzik eğitimi yazılımları, mobil teknolojiler, dijital ses ve kayıt yazılımı, dahil olmak üzere çeşitli teknolojilerin nasıl kullanılacağının ve müzik eğitimi alanına nasıl entegre edileceğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bahar Güdek

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. AYBAT, B.(2017). Öğretmen 2.0 , 7. Basım, Abaküs Yayınları, İstanbul. 2. AYBAT, B., ve Doğan, S. (2017). Öğretmen 2. 0 : Tasarımcı, Abaküs Yayınları, İstanbul. 3. Watson, S. (2011). Using Technology to Unlock Musical Creativity. New York: Oxford Universtiy Press. 4. Bauer, W.I. (2014). Musci Learning Today: Digital Pedagogy for Creating, Performing and responding to Music. New York: Oxford Universtiy Press. 5. Randles.C. (Ed.) (2015). Music Education: Navigating the Future. New York: Routledge.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Müzik öğretiminde ve öğreniminde teknolojiyi kullanmanın temel kavramları ve becerileri, müzik eğitiminin her bir davranış alanı için mobil uygulamalar, web uygulamaları, teknolojik araçlar, profesyonel gelişimde Web 2.0 uygulamalarının kullanımı, müzik oluşturmada (doğaçlama, besteleme, düzenleme) teknolojik uygulamalar, çalgı eğitimi için teknolojik uygulamalar, şarkı öğretiminde teknolojik uygulamalar, akıllı telefon kayıtlarıyla uygulama ve işbirliği, müzik performansı değerlendirmesi için teknolojinin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
23 Proje Sunma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik öğretiminde ve öğreniminde teknolojiyi kullanmanın temel kavramları ve becerileri 2018-teknolojik-pedagojik-icerik-bilgisi-modeli-cercevesinde-muzik-ogretiminde-teknoloji-entegrasyonu201803.pdf
2 Teknoloji destekli müzik oluşturma: Etkinlik türü doğaçlama; Serbest doğaçlama denemeleri, eko /yankı ritimler ve tonal modeller, tonal veya ritmik bir isteme, tonal veya ritmik bir doğaçlama ile cevap verme, bildik/tanıdık melodiler üzerine doğaçlama ritmik melodik varyasyonlar, çeşitli anahtar ve tonallerde melodi modelleri icra etmek, verilen bir eşlik için doğaçlama orijinal bir melodi çalmak, solo bir kaydı deşifre etme. B. GÜDEK_Müzik Sanatının Dijital Dönüşümü Sanal Müzik.docx
3 Teknoloji destekli müzik oluşturma: Etkinlik türü doğaçlama; Serbest doğaçlama denemeleri, eko /yankı ritimler ve tonal modeller, tonal veya ritmik bir isteme, tonal veya ritmik bir doğaçlama ile cevap verme, bildik/tanıdık melodiler üzerine doğaçlama ritmik melodik varyasyonlar, çeşitli anahtar ve tonallerde melodi modelleri icra etmek, verilen bir eşlik için doğaçlama orijinal bir melodi çalmak, solo bir kaydı deşifre etme. Bahar Güdek_Dijital Medya ve Müzik-İpek Yolu.docx
4 Teknoloji destekli müzik oluşturma: Etkinlik türü besteleme; Basit bir döngü (loop) oluşturarak besteleme, bir ostinato oluşturma, geleneksel olmayan bir sounda müzik yapma, alternatif notalama kullanma ya da yaratma, verilen (müzik) sonuç cümlesine cevap cümlesi oluşturma, bir melodik varyasyon oluşturma, tekrarlama ve kontrast kullanarak müzik yapma, remix, aranje, kompozisyon, eşlik vb. besteleme çeşitlerinde teknolojiyi kullanarak müzik oluşturma, sountrack (film müziği) yapma. MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI iPAD UYGULAMALARI.docx
5 Teknoloji destekli müzik oluşturma: Etkinlik türü besteleme; Basit bir döngü (loop) oluşturarak besteleme, bir ostinato oluşturma, geleneksel olmayan bir sounda müzik yapma, alternatif notalama kullanma ya da yaratma, verilen (müzik) sonuç cümlesine cevap cümlesi oluşturma, bir melodik varyasyon oluşturma, tekrarlama ve kontrast kullanarak müzik yapma, remix, aranje, kompozisyon, eşlik vb. besteleme çeşitlerinde teknolojiyi kullanarak müzik oluşturma, sountrack (film müziği) yapma Bahar Güdek-Müzik Eğitimi Araştırmacılarının Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri.docx
6 Teknoloji destekli müzik yapma: Etkinlik türü şarkı söyleme; Uygun duruş, nefes desteği ve diksiyon ile şarkı söylemek, tek başına şarkı söyleme, toplulukla şarkı söyleme, teknik doğrulukla ve ifadeyle şarkı söylemede teknoloji uygulamalarını kullanma, vokal ve koro modellerini izleme ve dinleme, bir şarkıyı cover (yeniden düzenleme-yorum) yapmak, Bahar Güdek-Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Öğretiminin Yeri- BİLDİRİ METNİ.docx
7 Teknoloji destekli müzik yapma: Etkinlik türü şarkı söyleme; Uygun duruş, nefes desteği ve diksiyon ile şarkı söylemek, tek başına şarkı söyleme, toplulukla şarkı söyleme, teknik doğrulukla ve ifadeyle şarkı söylemede teknoloji uygulamalarını kullanma, vokal ve koro modellerini izleme ve dinleme, bir şarkıyı cover (yeniden düzenleme-yorum) yapmak, Bahar Güdek-TAM METİN-Müzik Eğitimcisinin Profesyonel Gelişiminde Kişisel Öğrenme Ağları.docx
8 Teknoloji destekli müzik yapma: Etkinlik türü çalgı çalma; sabit bir vuruşla çalma, uygun duruş ve teknikle çalma (motor beceriler), tek çalma, bir toplulukta çalma, teknik bir doğrulukla çalma, etkili bir ifade ile çalma, farklı enstrümantal (çalma stilerini) modelleri dinleme ve çalma, çalgı çalarken şefin jestlerini cevaplama, bir şarkıyı cover’lama, çalgı eğitimlerine ve master/usta sınıflarına katılma. BİR DİJİTAL PORTFOLYO PROJESİ.docx
9 Teknoloji destekli müzik yapma: Etkinlik türü çalgı çalma; sabit bir vuruşla çalma, uygun duruş ve teknikle çalma (motor beceriler), tek çalma, bir toplulukta çalma, teknik bir doğrulukla çalma, etkili bir ifade ile çalma, farklı enstrümantal (çalma stilerini) modelleri dinleme ve çalma, çalgı çalarken şefin jestlerini cevaplama, bir şarkıyı cover’lama, çalgı eğitimlerine ve master/usta sınıflarına katılma. TPACKson.ppt
10 Ara Sınav
11 Öğrenci sunumları https://www.educreations.com/
12 Öğrenci Sunumları https://edpuzzle.com/
https://kahoot.it/
13 Öğrenci sunumları https://explaineverything.com/
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514584 Müzik eğitiminin farklı aşamalarında, müziğin öğretimi ve öğreniminde teknoloji tarafından sunulan olanakları tanıyabilme
2 1514585 Teknoloji ile geliştirilmiş dersleri sunmak için bir müzik öğretmeni modeli oluşturabilme
3 1514586 Genel müzik eğitiminde müzik teknolojisini kullanarak müfredat ve kaynak geliştirebilme
4 1514587 Müzik eğitimi uzmanının gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için teknolojik donanım ve yazılımlarla bir dizi uygulamalı deneyim sunabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek