Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı öğretim yöntem ve yaklaşımların saptanması, çalışılan bütün tekniklerin hatırlanması ve düzeye uygun eserler çalınası amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Erdem ÇAĞLAR, Yrd.Doç.Dr. Sonat COŞKUNER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etütler: Mazas Melodous and Prograsivve Studies, Kreutzer 42 Studies, Dont 24 Etüdes and Caprices, Fiorillo 36 Etüdes, P.Rode: Caprice, C.Flesh. Eserler: Veracini Sonat in E minör, Nardini Sonata in D Majör, Viotti Concerto No.23 in G Majör, Accolay Concerto No.1 in A minör, Schubert 3 Sonatinas.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ve öğretme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planının hazırlanması.
2 Çalgı çalışma ilkeleri üzerine tartışılması.
3 Etüt ve dizi çalışması.
4 Etüt ve dizi çalışması.
5 Etüt ve dizi çalışması.
6 Etüt ve dizi çalışması.
7 Etüt ve dizi çalışması.
8 Etüt ve dizi çalışması.
9 Etüt ve dizi çalışması.
10 Ara sınav.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246786 Çalgı tekniğini geliştirir.
2 1246787 Teorik ve sezgisel olarak müziği anlama becerisini geliştirir.
3 1246788 Dönem stillerini yorumlama becerisin kazandırır.
4 1246789 Eserin anlatmak istediği duyguyu ifade etme becerisini kazandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1
2 5 3 1
3 5 3 1
4 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek