Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ-638 Türk Müziğinde Çokseslendirme Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin teorik olarak Türk Müziği dizilerini tanımasını, bu diziler üzerine kurulan akorları bilmesini, pratik olarak ta koro, piyano ve orkestra için çoksesli Türk Müziği eserleri düzenleme ve yazmasını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Yücel Köse, Uygulamalı Kontrapunt Öğretimi 2-Kemal İlerici, Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi 3-Necdet Levent, Çağdaş Türk Müziğinde Dörtlü Armoni

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Müziğinin ritmik yapısının çokseslilik içindeki yeri, Türk Müziği dizileri ile yazılmış çoksesli eserlerin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 6 78
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 8 104

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hüseyni dizisinin melodik ve armonik yapısı
2 Kürdi dizisinin melodik ve armonik yapısı
3 Hicaz dizisinin melodik ve armonik yapısı
4 Nikriz dizisinin melodik ve armonik yapısı
5 Nihavend dizisinin melodik ve armonik yapısı
6 Türk Müziğinin ritmik yapısının çokseslilik içindeki yeri
7 Türk Müziği dizileri ile yazılmış çoksesli eserlerin analizi
8 Ara Sınav
9 Kemal İlerici Dörtlü Armoni Kuramı
10 Türk Müziği dizilerinde iki partili çokseslendirme çalışmaları
11 Türk Müziği dizilerinde koro için çokseslendirme çalışmaları
12 Türk Müziği dizilerinde piyano için çokseslendirme çalışmaları
13 Türk Müziği dizilerinde oda müziği için çokseslendirme çalışmaları
14 Türk Müziği dizilerinde yaylı çalgılar orkestrası için çokseslendirme çalışmaları
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329899 Türk Müziğinde kullanılan hüseyni, kürdi, hicaz, nikriz ve nihavend dizilerinin armonik yapısını bilir.
2 1329900 Bu dizilerle yazılmış teksesli eserlerin biçimsel analizini yaparak, kadanslarını bulur.
3 1329901 Türk Müziği ezgilerinin nasıl çokseslendirileceğini sınıfta öğrenir ve uygular.
4 1329902 Kemal İlerici nin dörtlü armoni kuramını öğrenir ve uygular.
5 1329903 Öğrenciler yapmış oldukları çokseslendirmeleri sınıf ortamında gruplar halinde seslendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 5
2 2 2 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 5
3 2 4 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 5
4 2 4 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 5
5 2 4 4 2 2 1 3 1 1 1 4 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek