Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ-659 Bireysel Flüt Eğitimi-I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Profesyonel müzik kültürünün ve sanatsal beğeninin oluşturulması, flüt çalma becerilerin arttırılması, deşifre çalma becerilerinin geliştirilmesi, Barok, Klasik Romantik ve Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere en az dört döneme ait repertuvarın oluşturulması ve seslendirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Lisans, Flüt Eğitimi derslerini almış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Köhler “Studies for flute op.33 no:1” M.Moyse “Daily Exercises” J.S. Bach “Flute Sonatas C Major BWV. 1033”. W.A.Mozart “Six Flute Sonatas K.V.10 B Major” C.Chaminade “Concertino op.107” E.Zeki Ün “Yunus’un Mezarında” flüt ve piyano eseri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Solo flüt dağarcığının en az dört farklı değişik döneminden seçilmiş, önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan bir programın çalışılması. Barok, Klasik, Romantik ve Türk eserlerinden döneme ait repertuvarın seslendirilmesi/yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem boyunca çalışılacak eserlerin ve etütlerin belirlenmesi.
2 Etütler üzerinde nefes alıştırmaları, diyafram çalıştırılması.
3 Etütleri dizilerle pekiştirerek tempolarının arttırılmasıyla teknik gelişimin ilerletilmesi.
4 Çalışılacak olan eserin deşifresinin yapılması.
5 Eser üzerindeki zor bölümler ve teknik öğelerin çalışılması.
6 Etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması.
7 Etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması.
8 Etüt ve esere ilave olarak bir Türk bestecisinin eserinin belirlenmesi.
9 ARA SINAVI
10 Çağdaş Türk Müziği eserinin temposunun arttırılarak nüans hareketlerinin uygulanması.
11 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı.
12 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı.
13 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı.
14 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı.
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247376 Çeşitli müzik dönemlerine ait en az dört eser icra edebileceklerdir
2 1247377 Farklı teknikleri kapsayan en az dört etüt icra edebileceklerdir
3 1247378 En az beş tonda majör ve minör dizi ve arpejlerini çalabileceklerdir.
4 1247379 Bir eserin anlaşılır ve akıcı bir şeklide seslendirilmesini yapabileceklerdir
5 1247380 Topluluk önünde çalma alışkanlığı kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68124 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 68125 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68126 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 68127 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 68120 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 68122 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 68121 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 68123 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 68114 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 68119 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 68118 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 68117 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 68116 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 68115 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.