Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ-660 Bireysel Flüt Eğitimi-II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Profesyonel müzik kültürünün ve sanatsal beğeninin oluşturulması, flüt çalma becerilerin arttırılması, deşifre çalma becerilerinin geliştirilmesi, Romantik ve 20. Yüzyıl dönemi bestecilerine ait olmak üzere en az üç farklı eserin oluşturulması ve seslendirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Lisans, Flüt Eğitimi derslerini almış olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Köhler “Studies for flute op.33 no:2” M.Moyse “Daily Exercises” S.Mercedante “Mi minör Concerto” J.Ibert “Aria”, C.Debussy “Clair de Lune”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bireysel Flüt Eğitimi-I'in devamı olan bu derste flüt tekniklerinin pekiştirilmesi farklı tonlarda gam ve arpej çalışması, düzeyine uygun nitelikli solo flüt dağarcığının en az üç önemli ve kapsamlı eserlerden oluşan programın seslendirilmesi/yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem boyunca çalışılacak eserlerin ve etütlerin belirlenmesi Verilen eserleri çalma
2 Etütler üzerinde nefes alıştırmaları, diyafram çalıştırılması. Verilen eserleri çalma
3 Etütleri dizilerle pekiştirerek tempolarının arttırılmasıyla teknik gelişimin ilerletilmesi Verilen eserleri çalma
4 Çalışılacak olan eserin deşifresinin yapılması. Verilen eserleri çalma
5 Eser üzerindeki zor bölümler ve teknik pasajların çalışılması. Verilen eserleri çalma
6 Etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması. Verilen eserleri çalma
7 Etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması. Verilen eserleri çalma
8 Etüt ve esere ilave olarak bir 20.yüzyıl bestecisinin eserinin belirlenmesi. Verilen eserleri çalma
9 Ara sınav.
10 20. yüzyıl dönemi eserinin yavaş tempoda çalışılması ve tekniğin geliştirilmesi. Verilen eserleri çalma
11 Seçilmiş 20. yüzyıl eserinin temposunun arttırılarak nüans hareketlerinin uygulanması Verilen eserleri çalma
12 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma
13 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma
14 Tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma
15 FİNAL
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1471140 Çeşitli müzik dönemlerine ait en az üç eser icra edebileceklerdir.
2 1471141 Farklı teknikleri kapsayan en az dört etüt icra edebileceklerdir
3 1471142 En az beş tonda majör ve minör dizi ve arpejlerini çalabileceklerdir.
4 1471143 Bir eserin anlaşılır ve güzel bir şeklide seslendirilmesini yapabileceklerdir.
5 1471144 Topluluk önünde çalma alışkanlığı kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75856 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 75857 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75858 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 75859 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 75852 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 75854 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 75853 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 75855 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 75846 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 75851 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 75850 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 75849 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 75848 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 75847 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5
2 3 2 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 5
3 3 2 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5
4 3 2 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5
5 3 2 4 5 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek