Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Akuatik ekostemlerdeki mikroorganizma çeşitliliği ve mikroorganizmların rolünun öğretilmesi.Su kirliliği ve sulardaki bakteriyal kirlenmenin belirlenmesi, sular vasıtasıyla bulaşan patojen organizmaların özelliklerinin ve suların biyolojik arıtım yollarının öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Işık K, 2018. Akuatik Mikrobiyoloji Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Akuatik Çevreler ve bu çevrelerin mikrobiyolojisi, Sulardaki bakteriyal Kirlilik, İndikatör Bakteriler ve Özellikleri, Akuatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü, Karbon,Azot ve fosfor döngüsünde akuatik mikroorganizmalar, Sulardaki patojen bakteriler ve özellikleri, Sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşı yolları, Mikroorganizmların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler, Suların Biyoloji arıtımı, Suların Aerobik ve anaerobik arıtımı, Biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri, Biyofilmin zararları ve Bakteriler bakımından önemi, İçme sularında toksik kimyasallar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akuatik Çevreler ve bu çevrelerin mikrobiyolojisi
2 Sulardaki bakteriyal Kirlilik
3 İndikatör Bakteriler ve Özellikleri
4 Akuatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü
5 Karbon,Azot ve fosfor döngüsünde akuatik mikroorganizmalar
6 Sulardaki patojen bakteriler ve özellikleri
7 Sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşı yolları
8 Mikroorganizmların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler
9 Ara sınav
10 Suların Biyoloji arıtımı
11 Suların Aerobik ve anaerobik arıtımı
12 Biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri
13 Biyofilmin zararları ve Bakteriler bakımından önemi
14 İçme sularında toksik kimyasallar
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539062 Suların biyolojik arıtım yollarını bilir
2 1539063 Sulardaki patojen bakterileri, bulaşma yollarını ve neden olduğu hastalıkları bilir
3 1539065 Suların kirlenmesine neden olan faktörleri bilir
4 1539061 Farklı akuatik ekosistemleri tanır ve özelliklerini bilir
5 1539064 Sulardaki kirliliği indikatör bakteriler yoluyla belirleyebilir ve elde ettiği sonuçları değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5
2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5
3 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4
5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek