Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, rekombinant DNA tekniklerinin biyoteknolojiye getirdiği yenilikleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar KARAKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Glick, B. R., Pasternak, J. J., 2003. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. SGM 3rd Edition. 2.Glazer A. N. and Nikaido H., 1995. Microbial Biotechnology. Fundamentals of Applied Microbiology. W. H. Freeman and Company, New York. 3.Brown, T. A. 2009. Gen Klonlama ve DNA Analizi. 5. Baskıdan çeviri, Çev. Kur. F. Bardakçı, A.F. Yenidünya ve N. Yılmaz, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders rekombinant DNA teknikleri kullanılarak endüstriyel ürünlerin üretiminin temellleri ve uygulamalarını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler biyoteknolojinin temelleri ve Rekombinant DNA teknolojisi.
2 Prokaryotlarda gen ekspresyonunun manipulasyonu.
3 Ökaryotik hücrelerde heterolog protein üretimi.
4 Yönlendirilmiş mutasyon ve protein mühendisliği.
5 Moleküler tanı elemanlarının üretimi.
6 Aşı ve tedavi edici ajanların üretimi.
7 Biyoremedesyon ve biyomas üretimi.
8 Bitki gelişmesini uyaran reekombinant bakteriler.
9 Mikrobiyal insektisitler.
10 Ara Sınav
11 Rekombinant mikroorganizmalardan büyük ölçekli protein üretimi.
12 Bitkilerde genetik mühendisliği ve uygulama alanları.
13 Trasgenik hayvan eldesi ve uygulama alanları.
14 Moleküler biyoteknolojinin uygulamasıyla ilgili hukuki düzenlemeler, kaygılar ve etik.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413371 Rekombinant DNA teknolojisinin biyoteknolojiye katkısını kavrar.
2 1401919 Yabancı proteinlerin konak sistemlerinde üretebilir.
3 1412070 Yeni bir ürün üretmek üzere metabolik yolların manipulasyonunu yapabilir.
4 1418022 İçeriğini değiştirmeksizin daha fazla biyomas üretim startejileri geliştirebilir.
5 1411461 Biyoteknolojinin topluma etkilerini tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 3 1 1 1 1 1
2 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 2 2 2 2 2
3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 2 2 2 2 2
4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 2 2 2 2 2
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek