Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Resim-İş öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerini Grafik Tasarım Atelye Öğretim Yöntemleri konusunda bilgilendirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Sevgi Koyuncu, sevgikoyuncu@yahoo.com Doç.Dr.Ata Yakup Kaptan, akaptan@omu.edu.tr Doç.Dr.Ali Tomak, alitomak@hotmail.com Yrd.Doç.Dr.Ali Seylan, aliseylan@omu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Tarık YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ambalaj Tasarım Editör Editör Ceyhun Akgün Matbaa, Teknik 2004 - Basın İlanı Böyle Yapılır, Jim Aitchison, Cev: Serkan BalakOkuyan Us Yayınları , 2006 -Grafik Tasarım, (7,8,9,10,11 ve 12) Cilt2 Görsel İletişim Kültür Dergisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş plastik sanatların estetik bir anlayışla çeşitli baskı teknikleri ile özgün bir biçimde yorumlanması.Çağımızın gereklerini de dikkate alarak;grafik tasarımı ve iletişim konusunun irdelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
10 Tartışma 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grafik Tasarım alanının tanıtılması
2 Tasarım ilke ve öğelerinin öğretilmesi
3 Stilizasyonların tanıtılması
4 Stilizasyonların tasarım ve uygulamasına başlanması
5 Stilizasyonların tasarım ve uygulamalarının sonuçlanması
6 Konuya dayalı piktogram uygulamalarına başlanması
7 Konuya dayalı çalışmalara devam edilmesi
8 Konuya dayalı çalışmaların sonuçlanması
9 Sembol tasarımlarına başlanması
10 Ara sınav
11 Sembol tasarımlarına devam edilmesi
12 Sembol tasarımlarına devam edilmesi
13 Sembol tasarımlarının sonuçlanması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455052 Grafik tasarımın alanını tanımlayabilir
2 1455053 Tasarım ilke ve öğelerini giriş düzeyinde grafik ürünlerine uygulayabilir
3 1455054 Stilizasyonlar, piktogramlar, amblemler gibi sembol üretimlerini gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 5 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4
3 5 3 3 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek