Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel fotoğraf bilgilerini belirli bir fotoğraf mantığı çerçevesinde sistematik olarak kazanmalarını sağlamak ve onların fotoğrafın yapısal öğeleri ile tanışmaları, bunları kompozisyon öğeleri olarak kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ata Yakup Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi Fotoğrafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğraf araç ve gereçleri,duyarlı malzeme,pozlandırma bilgilerini ve bunlara bağlı uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
10 Tartışma 13 2 26
16 Alan Gezisi 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihçesi ve ilk fotoğraf uygulamaları
2 Fotoğrafın tarihi gelişimi, analogdan sayısala geçiş süreci
3 Fotoğraf çekim teknikleri
4 Enstantane ve diyafram ilişkisi. İSO ve WB ayarları
5 Pozlandırma ve pozlama uygulamaları(uzun, kısa, gece ve hikey teknikler)
6 fotoğrafta temel kompozisyon bilgileri ve yapısal elamanlar
7 fotoğrafta ışık ve fiziki yolculuğu
8 fotoğrafta monocrom, renkli uygulamalar
9 doğa içerisinde uygulamalar
10 Ara sınav
11 fotoğraf okuma yöntemleri
12 Konulu yani kurgusal uygulamalar
13 Tüm uygulamaların değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438182 Fotoğrafın tarihçesi ve fotoğrafın fiziği ve kimyası hakkında bilgi edinir. tanımlar.
2 1439144 fotoğraf makineleri ve parçaları, filmleri ve pozlandırmayı bilir, tanımlar.
3 1439767 Fotoğraf çekim tekniklerini bilir ve uygulayabilir
4 1439800 Fotoğrafın yapısal elamanlarını bilir ve kompozisyon kurabilir
5 1439845 Fotoğrafı mekaniği ve yapısal değerleriyle kavrar ve tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5
3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4
4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4
5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek