Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES626 Duvar Resminde Mekan-Çevre 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarihi süreç içerisinde fresko ve mozaik çalışmalarının farklı teknik uygulamaları, malzemeleri ile yapım aşamalarında karşılanacak sorunlar ve uyulması gereken prensiplerin sunuma kadar olan süreçteki detayları aktarmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Zehra Sengir, sengirzehra@yahoo.com

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fresko resmi ve fresko tarihi;tarihi süreçte fresko resmi, yapıtlardan örneklerin anlatımı. Yaş ve kuru fresko;teknik özellikler,fresko sıvasının hazırlanışı, fresko boyası ve boyama tekniği. Mozaik resim tekniği;tarihi süreç içinde mozaik resmi örnekleri ile anlatımı.Değişik dönemlerde yapılmış mozaik resimlerin özellikleri. Sgrafitonun teknik özellikleri, sıva harcı, kum kireç ve boyanın niteliklerinin ve renkli sıva katı kalınlıklarının anlatımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fresko resmi ve fresko tarihi;tarihi süreçte fresko resmi, yapıtlardan örneklerin anlatımı. Sözlü Anlatım
2 Yaş fresko;teknik özellikler,fresko sıvasının hazırlanışı, fresko boyası ve boyama tekniği Uygulama
3 Yaş fresko;teknik özellikler,fresko sıvasının hazırlanışı, fresko boyası ve boyama tekniği Uygulama
4 Kuru fresko;fresko zeminin hazırlanışı, boyama tekniği ve boya tutucuları ve fresko resim tekniğinin uygulama alanlarının anlatımı Uygulama
5 Kuru fresko;fresko zeminin hazırlanışı, boyama tekniği ve boya tutucuları ve fresko resim tekniğinin uygulama alanlarının anlatımı Uygulama
6 Sgrafitonun teknik özellikleri, sıva harcı, kum kireç ve boyanın niteliklerinin ve renkli sıva katı kalınlıklarının anlatımı Uygulama
7 Resim eskizi hazırlama, renk sayısının ve renklerin belirlenmesinde uyulması gereken prensipler. Eskizin sıva üzerine geçirilmesi ve sıvanın resme göre kesim işlemi. Uygulama
8 Hücre doldurma; uygulanmış örnekler ve Uygulama ile ilgili bilgi ve uygulama Uygulama
9 Mozaik resim tekniği;tarihi süreç içinde mozaik resmi örnekleri ile anlatımı.Değişik dönemlerde yapılmış mozaik resimlerin özellikleri Uygulama
10 Ara Sınav Ara Sınav
11 Kullanılacak malzemeler ve özellikleri, doğal taşlar, yapay malzemeler. Mozaik resmi eskizi hazırlanması ve uyulması gereken prensipler. Uygulama
12 Eskizin büyütülmesi ve eskize göre malzeme seçim, mozaiklerin resme göre kağıda yapıştırma işleminin yapılması. Uygulama
13 Eskizin büyütülmesi ve eskize göre malzeme seçim, mozaiklerin resme göre kağıda yapıştırma işleminin yapılması. Uygulama
14 Kalıcı zemine mozaik resmin montajı, sunuş dosyasının hazırlanması. Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126878 1441337 Fresko resmi, fresko tarihi ve tarihi süreçte fresko resmini pratik ve teorikte kavrar ve uygular.
126879 1441368 Mozaik resim tekniği;tarihi süreç içinde mozaik resmini kavrar ve uygular.
126880 1441429 Eskizin büyütülmesi ve eskize göre malzeme seçim, mozaiklerin resme göre kağıda yapıştırma işlemini kavrar ve uygular.
126881 1441467 Kalıcı zemine mozaik resmin montajı ve sunuş dosyasının hazırlanmasını kavrar ve uygular.
126882 1441962 Sgrafitonun teknik özellikleri, sıva harcı, kum kireç ve boyanın niteliklerinin ve renkli sıva katı kalınlıklarının anlatımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.