Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES634 Renk Teorileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Rengin ne olduğu ve renk algılanması Renk çemberinin tarih içinde günümüze değin geçirdiği oluşumu Renkte görecelik her rengin değerinin yanındaki bir diğer renkle değer kazanacağı ya da kaybedebileceği örnek uygulamalarla açıklanır Rengin fiziksel özelliklerinin ışık yansımalarına göre değişeceğinden ve dalga boylarının artıp azalabileceğinden bahsedilir. Renk algılamasının fiziksel açıklaması yapılır. Sanat Akımları ve izm’lerde rengin kullanımı. Rengin sanat eserindeki önemi. Renk olmadan sanat eserinin anlamsızlaşacağından bahsedilir Renk teorileri ve teorisyenlerinin plastik (görsel) sanatların genel yapısı içinde sanatçıların renk uygulamaları üzerindeki etkilerinin önemi vurgulanır. it told what the colour was and how it can be seen. It also told how the colour circle/cycle from the past to present happened. View of colour is tell. It also showed that every colour take importance with the other colours in the samples. The other idea that the colours can be changed according to lights and also says that wave height can be higher or lower, colour comprehension is tell as physical. Then the importance of colours for art is tell and it isn’t possible to tell the art without colour. The subject is finished by side of colour stain.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Benan ÇOKOKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Akıncı,Ö.(2004) Renk Sistemleri ve Rengin Spektrofotometrik Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2 Avcı, Sevgi. (2014). “Bilimsel Renk Bilgisinin Resim Sanatındaki Yansımaları”Yedi:Sanat,tasarım ve bilim dergisi 2014sayı :11 sayfa 53-67 ISSN 1307-9440 3 Çağlarca, Sadettin (1993). Renk ve Armoni Kuralları, 4. Baskı, İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları. 4 Farago, Frango (2006). Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yayınları. 5 Gage, John (2005). Colour and Culture, Singapur: Thamas&Hudson Goethe, John Wolfgang Von (2013). Renk Öğretisi. Çev. İlknur Aka, İstanbul: Kırmızı Yayınları. 6 Gombrich, Ernst Hans (1992). Sanat ve Yanılsama, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Remzi Kitabevi. Gregory, L. Richard (1972). Augo und Gehim zur Esychophysiologie des Sehens, Frankfurt am Main: Verl. Fischer Taschenbuch. 7 Harrison, Charles ve Wood, Paul (2011). Sanat ve Kuram Değişen Fikirler Ontolojisi, Çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları. 6 Graves, Maitland. The Art of Color and Desing. New York: McGraw- Hill Book, 1951. 7 Gilmore Andy “ Temel Tasarım Çalışmaları” 8 Itten, Johannes (2004). The Art Of Color, Ing.Çev. Ernst van Haagen, NewYork: John Wiley&Sons, Inc. 9 Itten, Johannes. Desing and Form. New York 10 Kamış, Ümit; Okka, Mehmet; Küçükçelik, Hasan (2001). “Kontrast Duyarlık ve Renk Görme”, Türk Oftalmoloji Dergisi, 31:725-737. http://www.oftalmoloji.org/sayilar/90/ buyuk/2001-6-725-737.pdf (15.11.2013) 11 Kaufmann, Lioyd (1974). Sight and Mind: An Introduction To Visual Perception, NewYork, Londra, Toronto: Oxford Üniversitesi Yayınları. 12 Kandinsky.Wassily, Sanatta Zihinselik Üstüne. Çeviren: Tevik Turan. Birinci Basım. İstanbul: YKY, 1993 Klee, Paul (1987). Çağdaş Sanat Kuramı, Çev. Mehmet Dündar, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları 13 Lohse Paul Richard, “Renk Çalışmaları” 14 Moszynska, Anna (1993). Abstract Art, Londra: Thames And Hudson Yayınları. 15 Parola, Rene, Optical Art, A.B.D.(1996) Dover Yayınevi Sérullaz, Maurice (1983). Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Devrim Erbil, 1. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi. 16 Temizsoylu, Nuri (1987). Renk ve Resimde Kullanımı, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları. 17 Tuğal, Sibel Avcı (2012). Oluşum Süreci İçinde Op Art, İstanbul: Hayalperest Yayınevi. 18 Tunalı, İsmail (1983). Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. 19 Warner, Deborah Jean, (2005).“The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art”, Technology and Culture, 4 (46): 865-866. 20 Yazıcıoğlu, İclal (1990). “Renk Teorileriyle İlgili Tarihsel Bir İnceleme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 21 http://sargesartblog.blogspot.com/ “Ben Sargent Sanatı ve öyküsü” 22 http://sola.rototype.org/2/12_bk.html “Barvni Renk Prensipleri” 23 http://www.grafikerler.net/renk-teorileri-t18634.html “Chevreul Renk Prensipleri” 24 http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol13.html “Kontrast Türleri” 25 http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol5.html “Münsell Renk Teorisi” 26 http://www.blogpare.com/genel/renk-teorisi-renklerin-uyumu-hakkinda-genel-bilgiler.html “Renk Teorisi” 27 http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol2.html “Renk Ölçümü” 28 http://www.worqx.com/color/complements.htm “Tamamlayıcı Renkler” 29 http://moddea.com/category/kids-stuff/stocking-stuffers/ 30 http://cs.nyu.edu/courses/fall02/V22.0380-001/color_theory.htm 31 http://www.tdesign.com.tr/renk-ahengi-armoni-39.html 32 http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Renk olgusu, oluşumu, renk teorileri ve teorisyenlerinin, sanat ve sanat yapıtları üzerindeki anlam ve öğretilerinin önemi. Sanat akımı ve izm’lerde, rengin fiziksel ve psikolojik etkilerinin sanatçıların yapıtlarında uygulama biçimlerinin kavranması ve boya uygulamalarıyla rengi bir görsel ifade aracı olarak uygulama da başarılı sanat yapıtları ile ilişkilendirebilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
27 Makale Yazma 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1
39 Rapor Sunma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Renk nedir? Newton,Young-Helmholtz teorisi:Helmotz teorisi,Chevreul Teorisi
2 Renk Çemberi,Kontrast Renk Alan Miktarı,Rengin Nitelikleri,Rengin Önemi,Rengin Perspektifi,
3 Renk Modelleri, Eklemeli Renk, Çıkarmalı Renk
4 Renk ve tonalite şemaları,Tonalite kontrastı ve komplementer (tamamlayıcı) kontrast Işıklı kontrast ve kromatik kontrast, Renk Ve Zemin İlişkisi
5 RENK ARMONİLERİ,Tamamlayıcı (diad) renk düzeni, Benzer (Analog) renk düzeni, Eşkenar (Triad) üçgen renk düzeni, Çapraz Tamamlayıcı (Split-Tamamlayıcı) renk düzeni, Dikdörtgen (Tetradic) renk düzeni, Kare (Tetrads) renk düzeni
6 Itten Renk çemberi ve renk armonilerinin uygulanmış yapıt üzerinden bilgilendirilmesi, Johannes İtten 7 renk kontrastının uygulanmış yapıt üzerinden incelenmesi
7 Seçilen Renk armonisinin seçilen sanat yapıtları ile bilgilendirilmesi, Yalın renklerin kontrastı, Açık - koyu kontrastı; Sıcak - soğuk kontrastı; Tamamlayıcı kontrast; Yanıltıcı kontrast;Kalite kontrastı; Miktar kontrastı.
8 RENK ARMONİLERİ VE ELDE EDİLEN RENKLER, Tamamlayıcı (diad) renk düzeni ile elde edilen renkler Benzer (Analog) renk düzeni ile elde edilen renkler, Eşkenar (Triad) üçgen renk düzeni ile elde edilen renkler, Çapraz Tamamlayıcı (Split-Tamamlayıcı) renk düzeni ile elde edilen renkler , Dikdörtgen (Tetradic) renk düzeni renk düzeni ile elde edilen renkler, Kare (Tetrads) renk düzeni renk düzeni ile elde edilen renkler
9 Vize yazılı sınav uygulaması
10 Sanat akımları ve İzm'ler Renk teorileri ve teorisyenler le ilişkilendirilmesi
11 Sanat akımları ve İzm'ler Renk teorileri ve teorisyenler le seçilmiş sanat yapıtları ile ilişkilendirilmesi
12 Sanat akımları ve İzm'ler Renk teorileri ve teorisyenler le seçilmiş sanat yapıtları ile ilişkilendirilmesi
13 Final yazılı sınav uygulaması
14 Dosya teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197984 Renk üzerine üretilen çeşitli teori ve modelleri karşılaştırmak
2 1198149 Rengi boya olarak uygulamak
3 1198204 Rengin tasarım açısından işlev, anlam ve önemini kavramak
4 1198499 Rengi bir görsel anlatım ve iletişim unsuru olarak kullanmak
5 1198519 Müze ve galerileri gezerken öğrenmiş oldukları bilgiler doğrultusunda yorum ve eleştiri yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.