Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES639 Sayısal Resim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders öğrencileri Sayısal Resim teknikleri ve sanattaki yeri hakkında bilgilendirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabri Varol, Adım Adım Photoshop, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1998. Sabri Varol, Photoshop 5.0 Efektleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999. David A.Lauer, Design Basics, CBS College Publishing, New York, 1985 G. Poyssick-E.Bohoriam, A. Illustrator-Yaratıcı Teknikler, İstanbul, 1998 Anima Mundi, Animation Now, Taschen GmbH, Köln, 2004 International Symposium of Interactive Media Design I-II-III-IV-V-VI yayınları, Yeditepe Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal resimin tanımı, tarihçesi, sanat dünyasındaki yeri, uygulama teknikleri, kullanılan yazılımlar, yardımcı araçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 5 10 50
23 Proje Sunma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
49 Performans 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal resim nedir, tarihçesi, yazılım ve donanım ilişkisi
2 Sayısal resim ile geleneksel resmin karşılaştırılması
3 Vektörel tabanlı sayısal resim ; piksel tabanlı sayısal resim
4 Vektörel tabanlı sayısal resimin olanakları, örnekleri, uygulama yöntemleri
5 Vektörel tabanlı sayısal resmin olanakları, örnekleri, uygulama yöntemleri
6 Piksel tabanlı sayısal resmin olanakları, örnekleri, uygulama yöntemleri
7 Piksel tabanlı sayısal resmin olanakları, örnekleri, uygulama yöntemleri
8 Geleneksel araçlarla sanal araçların karşılaştırılması
9 Geleneksel resimlemede temel kriterlerin irdelenmesi
10 ara sınav
11 Sanat eğitiminde resimleme için baz alınması gereken kriterler
12 Sanat eğitimi amaçlı yapılan sayısal resimlemelerin geleneksel resimlemeler-le karşılaştırılması, sayısal resimlemenin lisans eğitimi içindeki yerinin irde-lenmesi
13 İki ve üç boyutlu sayısal resimlemelerin kullanım biçimleri
14 Sayısal resim - resimleme yöntemlerinin geliştirilmesi, kriterler ve öneriler oluşturulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198672 Sayısal tasarımda kullanılan çoklu ortam araçlarını tanımlayabilir.
2 1201054 Sayısal tasarımın kullanım alanlarını, eğitim ve tanıtımdaki önemini tanımlayabilir.
3 1205203 Sayısal tasarımın kullanım alanlarını, eğitim ve tanıtımdaki önemini tanımlayabilir.
4 1213006 Uygulamanın üretim yöntem ve tasarlama sürecini (akış şeması,resim, resimli öykü, sayfa tasarımı, kurgulama) bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek