Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Sanat ve tasarım kavramlarının ne için olduğunun kavranması ve grafik sanatlarda oluşturan görsel dili anlayabilmek dinamik anlatımı sezdirebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Graphic design For The 21. Century, 100 of The Best Graphic Designer, TASCHEN, 2001 Emre Becer , İletişim ve Grafik Tasarım, ,Dost Kitabevi, 1997. Alice Twemlow, Grafik tasarım Ne İçindir? Yem Yayın, 2008 Emre Becer, Modern Sanat ve Tipografi, Dost Kitapevi,2007 İsmail Tunalı, Tasarım Felsefesine Giriş, Yapı yayın,2004 Jim Aitchinson, Basın İlanı Böyle Yapılır, OkuyanUs,2006 Richard Hollis, Graphic design,Thames& Hudson,2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grafik tasarım ve görsel dil. Disiplinler arası ilişki, tipografi ve sanat , iletişim ve tasarım. Grafik sanatlarında görsel dil

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 12 3 36
11 Soru-Yanıt 12 3 36
19 Beyin Fırtınası 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi.
2 Grafik tasarım ne içindir
3 Disiplinler arası iş birliği
4 Karmaşık sorunlara çoklu çözüm yolları
5 Teknoloji ve sanat
6 Tasarım nedir dalları ve ilkeleri
7 Tasarımın görselleştirilmesi
8 Görsel iletişim
9 Tipografik iletişim
10 Ara Sınav
11 Eser üzerinde çözümlemeli çalışmalar
12 Görsel dil oluşturmada bir kavram üzerinden düşünme
13 Genel özet
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446560 Grafik tasarıma yönelik kavramları tanımlayabilir.
2 1446609 Tasarım oluşturmada farkli disiplinleri anlayabilir ve gerektiğinde kullanabilir
3 1446722 Tipografiyi tasarımın bir nesnesi olarak algılabilir ve görsel dil oluşturmadaki önemini kavrayabilir
4 1446900 Grafikdisiplinini bir tasarım aracı olarak kendi çalışmalarında etkili bir dil olarak kullanma çabasına girebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 5 3 5 3 4 3 3 3
3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5
4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek