Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501077402012 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Tipografi ile grafik tasarım alanında uygulamalar yapabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Smith, Creative Caligraphy Annes Publising Limited New York 1998 Ragıp İstek, Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni, Pusula Yayınları, İstanbul,2004 Namık Kemal Sarıkavak, Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tipografi ve Kaligrafinin tanımı ve kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
14 Gözlem 14 2 28
15 Gösterme 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaligrafinin ve tipografinin tanimi ve kullanim alanlari Sözlü Anlatım
2 Serbest malzeme ile kaligrafi ve tipografi çalışmaları Uygulama
3 Serbest malzeme ile kaligrafi ve tipografi çalışmaları Uygulama
4 Serbest malzeme ile kaligrafi ve tipografi çalışmaları Uygulama
5 Tipografik elemanlarla el yazı düzenlemeleri Uygulama
6 Tipografik elemanlarla el yazı düzenlemeleri Uygulama
7 Grafik-kaligrafi ilişkisi Uygulama
8 Grafik-kaligrafi-tipografi ilişkisi Uygulama
9 Grafik-kaligrafi-tipografi ilişkisi Uygulama
10 Ara Sınav Ara Sınav
11 Resim-kaligrafi-tipografi ilişkisi Uygulama
12 Resim-kaligrafi-tipografi ilişkisi Uygulama
13 Resim-kaligrafi-tipografi ilişkisi Uygulama
14 Kaligrafi ve tipografinin diğer sanatlara yansıması Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126986 1202801 Tipografik elemanlarla süslü el yazi düzenlemeleri yapabilir.
126987 1203522 Kaligrafinin diger sanatlara yansimasını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
126986 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3
126987 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek