Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanıtılması, tanımlanması ve tasarlanması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Becer, Emre. İletişim ve Grafik Tasarım, YKY, Ankara, 1997. [2]Uçar, Tevfik Fikret. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkilap Yayınları, İstanbul, 2004. [3]Baker, Stephen. Reklamcılıkta Yaratıcılık, Çev. Dilek Şendil, Yayınevi yayıncılık, İstanbul, 1996. [4]Sarıkavak, Namık Kemal. Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. [5]Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 1, Başkent Ünv. Yay., Ankara, 2004. [6]Sarıkavak, Namık Kemal. Sayısal Tipografi 2 , başkent Ünv. Yay., Ankara, 2005. [7]Teker, Ulufer. Grafik Tasarım ve Reklam, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 2002. [8]Karpat, Işıl. Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul, 1999. [9]Fuar Stand Tasarımı, Yapı–Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2002. [10]Çekiç, Savaş. Afişler, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2007. [11]İnadına Yurdaer, Grafik Tasarımcının Tiyatro / Sinema Afişleri ve Resimlemeleri Üstünden Bir Portresi, YKY, İstanbul, 2006. [12]www.grafiktasarim.org [13]www.dexigner.com.tr [14]www.photoshopmagazin.com [15]www.aed.org.tr [16]www.etmk.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurumsal kimlik tasarımıyla ilgili birçok uygulamanın tanınması ve onun reklam grafiği uygulamalarıyla desteklenerek sonuçlandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
14 Gözlem 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerin tanıtılması
2 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına başlanması
3 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
4 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
5 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
6 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
7 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
8 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarına devam edilmesi
9 Logo ve başlıklı kâğıt grubu uygulamalarının tamamlanması
10 Ara sınav
11 Kurumsal kimlik tasarımı için reklam grafiği uygulamalarının tanıtılması
12 Kurumsal kimlik için açıkhava tasarımlarına başlanması ve devam edilmesi
13 Kurumsal kimlik için açıkhava tasarımlarının tamamlanması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199484 Kurumsal kimlik kapsamında değerlendirilebilecek ürünlerle ilgili bilgilenebilir
2 1199726 Kurumsal kimlik tasarımının uygulanma kapsamında bilgi verebilir
3 1207001 Kurumsal bir kimlik tasarlayabilir,kurumun reklam grafiğine yönelik gereksinimlerini karşılayabilir
4 1309176 Farklı kurumlara ait kurumsal kimlik çalışmalarını yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5
2 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 5
3 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3
4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek