Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Görme, biçimlendirme ve gözlem yeteneğini geliştirme. Uygulamaya dayalı üç boyutlu çalışmalar içinde plastik unsurları kavratmak ve bunları bir eğitimci olarak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aktarmak. Çağdaş sanata ilişkin projeler oluşturma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz Gültekin: Heykel Tekniği ve Modelaj; Gönül Aksoy: Biçimlendirme; Remzi Savaş: Modelaj; Peter Clough: Sculpturel Materials in the Classromm; John Plowman: The Manuel of Sculpture Techniques; Dorothy Arthur: Modelling in Clay; Henry Moore: A Monumantel Vision; Zühtü Müritoğlu: Resim, Heykel; Şadi Çalık – Mehmet Yılmaz: Heykel Sanatı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bünyesinde Heykel dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders halihazırda uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. Modelaj, ahşap, metal, polyester ve döküm biçimlendirilmeleri ile inşalarını, alçak ve yüksek kabartmaları, figüratif ve soyut düzenlemeleri, bireysel ve grup çalışmaları ile projeleri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
3 Bütünleme Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
14 Gözlem 14 1 14
15 Gösterme 14 1 14
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Figür modelin konstüriksiyon hazırlığı ve çamur yığma.
2 Canlı model üzerinde oranları birbiri ile kıyaslayarak düzenleme yapma.
3 Canlı model üzerinde oranları birbiri ile kıyaslayarak düzenleme yapma.
4 Düşey, yatay diyagonel hareketlerin saptaması ve uygulanışı.
5 Temel karakterlerin tespiti ve oluşturulması
6 Temel karakterlerin tespiti ve oluşturulması
7 Detay çalışmalarının sürmesi ve tamamlanması
8 Detay çalışmalarının sürmesi ve tamamlanması
9 Çalışmaların Tamamlanması
10 Ara sınav
11 Çalışmaların alçı malzeme ile negatif kalıp alınması
12 Pozitif figür dökümlerinin çıkarılması ve rötuşlanması
13 Patina teknikleri ve yöntemlerin uygulanması.
14 Çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126157 1421580 Figür ve figürün duruş biçimlerini yapabilecektir ve insan oranlarını bilecektir.
126158 1423384 Figür kalıbı ve tekniklerini uygulayabilecektir.
126159 1427594 Tasarım Yöntemleri ile üç boyutlu çalışmalar oluşturur. Kompozisyon için gerekli alanları bilir.
126160 1428093 Tasarım ve eskiz çalışmalarıyla, yeni form arayışlarına gider.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.