Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İki Boyutlu sanatsal çalışmaları çukur baskı tekniği ile çoğaltmak, özgün ve çağdaş eserler üretmek, sanat ve metod bilinci, imgelem gücü, buluş ve kompozisyon yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BRUNNER, Felix, Gravürün El Kitabı, Yeni Basım Matbaacılık, İstanbul – 2001 ATAR, Atilla, Başlangıcından Günümüze Taşbaskı, Anadolu Ünv. Yayınları; no: 846, Eskişehir – 1995 Birten Pele, Ağaç Baskı Sanatı, Mezuniyet Tezi, 1985. Bates Lowry, Sanatı Görmek , İş Bankası Yayınları. Başlangıcından Bugüne Türkiye’de Gravür, Karşı Sanat Yayınları 2001. ROSS, John, The Complete Printmaker, The Free Press, New York – 1990 Devlet Resim ve Heykel katalogları. Uluslararası bianel ve trianel katalogları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çukur baskı çalışmalarında Çinko ve gerekirse diğer düz levhalarla ( bakır, alüminyum ) Koyu-açık, renk dengesi ve formal yapıya dikkat ederek çağdaş özgün eserler üretilir. Çoğaltılarak sergilenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 14 1 14
22 Proje Hazırlama 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
51 Sözlü Sınav 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çukur Baskı resim nedir? Tarihçesi.
2 Koyu-Açık denge ve kompozisyon.
3 Röprodiksiyon inceleme- Eser inceleme
4 Proje çalışmalarına geçerek kalıba uygun eskizler yapmak.
5 Çinko levhaları hazırlama, ziftleme, folyolama
6 Projeleri kalıplara geçi rme, kazıma ve asite yatırma.
7 Akuatinta ( ton gravür ),Reçineleme.
8 Asit nasıl hazırlanır 1/8 , 1/10
9 Çinkoların üzerinde füzeltmeler. Perdahlama.
10 Ara Sınav - ÇalışmalarProva baskılarından orjinal baskıya geçilmesi.
11 Renk denemeleri ve baskı kağıdı kalitesi.
12 Orjinal baskılar ve numaralama.
13 Paspartu çalışmaları.
14 Final Sınavı - Çalışmaların çerçevelenmesi ve sergilenmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126835 1212425 Özgün Baskıresmin tanımını yapabilme.
126836 1213384 Özgün Baskıresim tekniklerini uygulayabilme.
126837 1213608 Teknik uygulamalar sonucu değişik araç ve gereç kullanarak kendine güven duygusu kazanır.
126838 1214485 Çukur baskının başlangıcından günümüze tarihçesini açıklayabilme.
126839 1214584 Çukurbaskı tekniklerinden Kurukazı, Asit Oyma, Aquatint, tekniklerini uygulayabilme.
126840 1214786 Çukurbaskı tekniklerinden Kurukazı, Asit Oyma, Aquatint, teknikleri için kullanılan araç ve gereçleri kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.