Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES618 Sanat Ontolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sanat Ontolojsi ile sanat eserlerinin de diğer varlıklar gibi var oldukları ve varlıkbilimsel olarak çözümlenmeleri i üzerinde durulur. Varlığın katmanları bize hem insanin (kader tabakası)inancını, duygularını vs. verir hem de sanatçının yapıt ıile köken ilişkisini buluruz. Sanatın varlığını sürdürmesinin ve nesnelerin gerçekte ne olduklarının aracılığıyla, dünyayı bütünlediğinin farkına varabiliriz.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Art as abstract machine: ontology and aesthetics in Deleuze and Guattari, by Stephen Zepke, Routledge, 2005 2.Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul, 1985. 3.Ismail Tunalı, Sanat Ontolojisi 4. The Ontology of Art, (published in Peter Kivy, ed. The Blackwell Guide to Aesthetics) Amie L. Thomasson, article

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat felsefesinden biri olan sanat ontolojisi, sanat eseri dediğimiz var-olanı somut bir varlık olarak ele alır. Bu alanda, ontoloji nedir? Sanat ontolojisinin doğuşu ve sanat eserlerinin incelenmesinde varlık tabakalarının rolünü irdeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 8 16 128
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 4 8
19 Beyin Fırtınası 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş sanat felsefesi
2 Çağdaş sanat felsefesi
3 sanat ontolojisi
4 sanat eseri
5 sanat eseri
6 Sanat ontolojisinin doğuşu
7 Sanat ontolojisinin doğuşu
8 sanatçının yapıt ıile köken ilişkisi
9 sanatçının yapıt ile köken ilişkisi
10 ara sınav
11 sanat eserlerinin incelenmesinde varlık tabakalarının rolü
12 sanat eserlerinin incelenmesinde varlık tabakalarının rolü
13 sanat eserlerinin incelenmesinde varlık tabakalarının rolü
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526961 Sanat Ontolojisi ile sanat eserlerinin de diğer varlıklar gibi var oldukları ve varlık bilimsel olarak çözümlenmeleri i üzerinde durabilir.
2 1526962 Varlığın katmanları bize hem insanin (kader tabakası)inancını, duygularını vs. verir hem de sanatçının yapıt ile köken ilişkisini bulabilir.
3 1526963 Sanatın varlığını sürdürmesinin ve nesnelerin gerçekte ne olduklarının aracılığıyla, dünyayı bütünlediğinin farkına varabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek