Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES619 Etkileşimli Grafik Tasarımına Giriş 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencileri Etkileşimli grafik tasarım ve animasyon teknikleri hakkında bilgilendirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuzhan Özcan, İnteraktif Media tasarımında Temel Adımlar, İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul, 2003 Roger Noake, Animation, Mocdonald ve Co Ltd. Yayınları, Londra, 1988 Anima Mundi, Animation Now, Taschen GmbH, Köln, 2004 M.Naci Dedeal, Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma, İstanbul, 1999. International Symposium of Interactive Media Design I-II-III-IV-V-VI yayınları, Yeditepe Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etkileşimli Grafik Tasarım üzerine genel bilgiler; etkileşimin tanımı, grafik tasarımı ve ilkeleriyle ilişkisi, kullanım alanları, uygulanmış çalışmaların incelenmesi, Sayısal ve hareketli grafikler, canlandırma ve video, ses, müzik araçlarının eşleştirilmeleri, bir eğitim aracı tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
49 Performans 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etkileşimin, etkileşimli grafik tasarımının, çoklu ortam araçlarının tanımı
2 Çoklu ortam ögeleri: canlandırma, görüntü, ses, yazı, sayısal video. Yazılımın arayüzünün tanıtımı, temel uygulamalar; proje ön hazırlıkları
3 Zaman çizelgesi, anahtar kareler, hareketli metin, grafik canlandırmalar
4 Düğme (Button), sembol oluşturma, resim, ses dosyalarını yükleme; kütüphaneyi düzenleme
5 Katmanlar, maskeleme, kılavuz çizgilerle canlandırma
6 Etiketler düzenleme, basit komutlar oluşturma (ileri, geri, ...’a git, başa dön gibi)
7 Sahneler, sahneler arası geçişler, geçiş komutları
8 Basit bir tanıtım filminin akış şemasının oluşturulması; storyboard, sayfa tasarımı, görseller
9 Giriş sayfasının ve bağlantılı sayfaların, tasarlanması, komutların yapılması
10 ara sınav
11 Giriş sayfasının ve bağlantılı sayfaların, tasarlanması, komutların yapılması
12 Giriş sayfasının ve bağlantılı sayfaların, tasarlanması, komutların yapılması, test edilmesi
13 Ses ve müzik ekleme, eşzamanlılığın ayarlanması, test edilmesi
14 Tüm filmin test edilmesi; son düzeltmelerin yapılarak sonuçlandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416737 Etkileşim araçlarını bilir, tasarımda kullanılan çoklu ortam araçlarını tanımlayabilir.
2 1416851 Etkileşimli tasarımın kullanım alanlarını, eğitim ve tanıtımdaki önemini tanımlayabilir.
3 1417001 Etkileşimli tasarımı uyguluyacağı temel yazılımı bilir.
4 1417120 Uygulamanın üretim yöntem ve tasarlama sürecini ( akış şeması, resimli öykü, sayfa tasarımı, kurgulama) bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3
2 3 2 2 3 1 3 4 3 2 1 3
3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3
4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek