Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste, canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler, tarihçesi ve uygulama yöntemleri incelenerek eğitim ve eğlence sektöründeki önemi kavratılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Roger Noake, Animation, Mocdonald ve Co Ltd. Yayınları, Londra, 1988 Anima Mundi, Animation Now, Taschen GmbH, Köln, 2004 M.Naci Dedeal, Temel Özellikleriyle Çizgi Canlandırma, İstanbul, 1999. C. Salomon-Ron Stark, The Complete Kodak Animation Book, USA, 1983 The Leonardo Collection, Cartoons and Humorous Drawings, Vincianna yayınları, Italya The Leonardo Collection, The Basic of Comics Vol: I, Vincianna yayınları, Italya The Leonardo Collection The Basic of Comics Vol:II, Vincianna yayınları, Italya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Canlandırma’nın tanımı, tarihçesi; Canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler, uygulama teknikleri; klasik canlandırma teknikleri, çizgi film, karton, kukla canlandirma, bilgisayar destekli canlandırma teknikleri üzerine genel bilgiler, Farklı tekniklerde yapılan çalışma örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
49 Performans 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlandırma nedir, Tarihçesi, örnekler, teknikler arasındaki ortak yönler ve farklılıklar
2 Canlandırma örnekleri, ilkeleri, kamera açıları, uç hareketler, ara hareketler
3 Öykü nasıl geliştirilir, karakterlerin belirlenme ilkeleri, senaryo oluşturma
4 Sahnelerin belirlenmesi, zamanlama, hız, hareket esnekliği ve uyumu
5 Resimli öykü örneklerinin incelenmesi; sahneleri, kamera açıları, karakter ve mekan belirlemeleri
6 Resimli öykü oluşturma ilkeleri, sahneler, kamera açıları
7 Canlandırma teknikleri; Cel-hücre canlandırması, diğer teknikler
8 Canlandırma teknikleri; Stop Motion - Kukla canlandırması, 3 Boyutlu canlandırma
9 Sahnelerin belirlenmesi, zamanlama, hız, hareket esnekliği ve uyumu
10 Ara Sınav
11 Denge, esneklik, abartı, deforme, zamanlama, hız
12 Sahne ve bölümlerin uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması
13 Bir sahnedeki uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması
14 Bir sahnedeki uç ve ara hareketlerinin temel bilgisi ve uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417418 Canlandırma sanatını tanımlayabilir, tekniklerini bilir
2 1417512 Canlandırma tekniklerini, uygulama aşamalarını bilir
3 1417687 Canlandırmada; zamanlama, hız, hareket esnekliği ve uyumunu bilir.
4 1417865 Canlandırmalarını, seçtiği teknikle uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek