Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES634 Renk Teorileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Rengin ne olduğu ve renk algılanması Renk çemberinin tarih içinde günümüze değin geçirdiği oluşumu Renkte görecelik her rengin değerinin yanındaki bir diğer renkle değer kazanacağı ya da kaybedebileceği örnek uygulamalarla açıklanır Rengin fiziksel özelliklerinin ışık yansımalarına göre değişeceğinden ve dalga boylarının artıp azalabileceğinden bahsedilir. Renk algılamasının fiziksel açıklaması yapılır. Sanat Akımları ve izm’lerde rengin kullanımı. Rengin sanat eserindeki önemi. Renk olmadan sanat eserinin anlamsızlaşacağından bahsedilir Renk teorileri ve teorisyenlerinin plastik (görsel) sanatların genel yapısı içinde sanatçıların renk uygulamaları üzerindeki etkilerinin önemi vurgulanır. it told what the colour was and how it can be seen. It also told how the colour circle/cycle from the past to present happened. View of colour is tell. It also showed that every colour take importance with the other colours in the samples. The other idea that the colours can be changed according to lights and also says that wave height can be higher or lower, colour comprehension is tell as physical. Then the importance of colours for art is tell and it isn’t possible to tell the art without colour. The subject is finished by side of colour stain.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Benan ÇOKOKUMUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akıncı,Ö.(2004) Renk Sistemlei ve Rengin Spektrofotometrik Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Avcı, Sevgi. (2014). “Bilimsel Renk Bilgisinin Resim Sanatındaki Yansımaları”Yedi:Sanat,tasarım ve bilim dergisi 2014sayı :11 sayfa 53-67 ISSN 1307-9440 Çağlarca, Sadettin (1993). Renk ve Armoni Kuralları, 4. Baskı, İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları. Farago, Frango (2006). Sanat, Çev. Özcan Doğan, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Gage, John (2005). Colour and Culture, Singapur: Thamas&Hudson Goethe, John Wolfgang Von (2013). Renk Öğretisi. Çev. İlknur Aka, İstanbul: Kırmızı Yayınları. Gombrich, Ernst Hans (1992). Sanat ve Yanılsama, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Remzi Kitabevi. Gregory, L. Richard (1972). Augo und Gehim zur Esychophysiologie des Sehens, Frankfurt am Main: Verl. Fischer Taschenbuch. Harrison, Charles ve Wood, Paul (2011). Sanat ve Kuram Değişen Fikirler Ontolojisi, Çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları. Graves, Maitland. The Art of Color and Desing. New York: McGraw- Hill Book, 1951. Gilmore Andy “ Temel Tasarım Çalışmaları” Itten, Johannes (2004). The Art Of Color, Ing.Çev. Ernst van Haagen, NewYork: John Wiley&Sons, Inc. Itten, Johannes. Desing and Form. New York Kamış, Ümit; Okka, Mehmet; Küçükçelik, Hasan (2001). “Kontrast Duyarlık ve Renk Görme”, Türk Oftalmoloji Dergisi, 31:725-737. http://www.oftalmoloji.org/sayilar/90/ buyuk/2001-6-725-737.pdf (15.11.2013) Kaufmann, Lioyd (1974). Sight and Mind: An Introduction To Visual Perception, NewYork, Londra, Toronto: Oxford Üniversitesi Yayınları. Kandinsky.Wassily, Sanatta Zihinselik Üstüne. Çeviren: Tevik Turan. Birinci Basım. İstanbul: YKY, 1993 Klee, Paul (1987). Çağdaş Sanat Kuramı, Çev. Mehmet Dündar, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları Lohse Paul Richard, “Renk Çalışmaları” Moszynska, Anna (1993). Abstract Art, Londra: Thames And Hudson Yayınları. Parola, Rene, Optical Art, A.B.D.(1996) Dover Yayınevi Sérullaz, Maurice (1983). Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Çev. Devrim Erbil, 1. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi. Temizsoylu, Nuri (1987). Renk ve Resimde Kullanımı, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları. Tuğal, Sibel Avcı (2012). Oluşum Süreci İçinde Op Art, İstanbul: Hayalperest Yayınevi. Tunalı, İsmail (1983). Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Warner, Deborah Jean, (2005).“The Claude Glass: Use and Meaning of the Black Mirror in Western Art”, Technology and Culture, 4 (46): 865-866. Yazıcıoğlu, İclal (1990). “Renk Teorileriyle İlgili Tarihsel Bir İnceleme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü http://sargesartblog.blogspot.com/ “Ben Sargent Sanatı ve öyküsü” http://sola.rototype.org/2/12_bk.html “Barvni Renk Prensipleri” http://www.grafikerler.net/renk-teorileri-t18634.html “Chevreul Renk Prensipleri” http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol13.html “Kontrast Türleri” http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol5.html “Münsell Renk Teorisi” http://www.blogpare.com/genel/renk-teorisi-renklerin-uyumu-hakkinda-genel-bilgiler.html “Renk Teorisi” http://www.delyrarte.com.ar/sitio/discol2.html “Renk Ölçümü” http://www.worqx.com/color/complements.htm “Tamamlayıcı Renkler” http://moddea.com/category/kids-stuff/stocking-stuffers/ http://cs.nyu.edu/courses/fall02/V22.0380-001/color_theory.htm http://www.tdesign.com.tr/renk-ahengi-armoni-39.html http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Renk olgusu, oluşumu, renk teorileri ve teorisyenlerinin, sanat ve sanat yapıtları üzerindeki anlam ve öğretilerinin önemi. Sanat akımı ve izm’lerde, rengin fiziksel ve psikolojik etkilerinin sanatçıların yapıtlarında uygulama biçimlerinin kavranması ve boya uygulamalarıyla rengi bir görsel ifade aracı olarak uygulama da başarılı sanat yapıtları ile ilişkilendirebilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1
44 Makale Yazma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel renk teorileri,(Fizik, Fizyoloji, Görsel Algılama) Sanata Evrilen Teoriler ve Resim Sanatına Etkileri incelenir.
2 Newton'un Renk çemberini keşfinden sonra bilim dünyasında renk, yapısal özelliği, görme, algılama ve ilişkileri yönünden incelenir
3 Renk üstüne bilimsel çalışmaların sanata yansıması Bilim alanında renk hakkındaki metinler, renk pratiklerinde sanatta dönüşümlere yol açan gelişmeler ve bilgilendirme
4 Bilimsel renk teorilerinin estetikle ilişkisi doğa ile doğrudan temas kuran 19.yy sonlarının başında Empresyonistler ve Post Empresyonistler ile birlikte başlaması ve bilgilendirilmesi
5 “Yeni- çağın bakış açısından gelişen teoriler, sanatçıların nesneyi esas alan sanat yaklaşımından, rengin özgürleşmesini araştırabilecekleri bir yapıya doğru giden sanatın koşullarını hazırladı”. bu kapsam içinde çalışmaların incelenmesi.
6 Renk konusunun geniş kapsamı nedeniyle, ağırlıklı olarak Fizik, Fizyoloji ve Görsel Algılama alanındaki renk teorilerine yoğunlaşır ve bu alanlarda üretilen renk bilgisinin, resim sanatına evrilmesinden doğan etkilerin Işık, resim sanatında rengi bilime taşıyan unsurdur. bunun incelenmesi
7 20. yüzyıl sanatçılarının aynı renk teorilerini soyuta ulaşmak için kullanmaları ile ilgili bilgilendirme ve incelenmesi,Fransız Optik Teorileri rengi özgür bırakmanın yollarını arayan birçok sanatçıya önemli bir kaynak sağlamıştır. Renk teorilerini kendi amacını gerçekleştirecek şekilde ele alan Çek ressamı F. Kupka (1871-1957), incelenmesi.
8 Saf renk soyutlamalarına girişen ilk sanatçı F.Kupka sanatı ve yapıtlarının incelenmesi
9 Saf renk soyutlamalarına girişen ilk sanatçı F.Kupka Resimleri Orphik Kübistlerle ilişkilendirilmişOrphik Kübistler'in sanat çalışmaları ve sanatçı incelenmesi,
10 Ara Vize yazılı sınav uygulaması
11 Sanat akımları ve izm'ler üzerinden renk teorileri ve teorisyenlerin ilişkilendirilmesi
12 Sanat akımları ve izm'ler üzerinden renk teorileri ve teorisyenlerin ilişkilendirilmesi
13 Final yazılı sınav
14 Dosya Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199578 Renk üzerine üretilen çeşitli teori ve modelleri karşılaştırabilmek
2 1200221 Rengi boya olarak uygulamak
3 1203409 Rengin tasarım açısından işlev, anlam ve önemini kavramak
4 1205557 Rengi bir görsel anlatım ve iletişim unsuru olarak kullanmak
5 1210028 Müze ve galerileri gezerken öğrenmiş oldukları bilgiler doğrultusunda yorum ve eleştiri yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.