Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES635 Reklam Grafiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrenciye reklam amaçlı grafik tasarım uygulamalarının üzerine yapılandırılacağı temelleri göstermek, yaratıcı reklam uygulamalarına zemin hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ali Seylan, aliseylan@omu.edu.tr

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 Jeremy Aynsly,A Century of Graphic Design, Mitchel Beazly, London 2002. Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005. Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 200 Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 200 A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004. Chris Hackley, Advertising and Promotion, Sage Publications, London 2005. Clean New World-Culture Politics and Graphic Design, Massachussets Institue of Technology, 2001 USA. Lisa Buchanan, Graphically Speaking, David and Charles Books, 2002 USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam, günümüzde en önemli medya araçlarından biridir. Görsel iletişimi etkili kılacak, okunmayı kolaylaştıracak kodların çözümlenmesi ve yeniden örgütlenmesi noktasında hedef kitle özellikleri belirleyici olmaktadır. Bir düşünceyi, ürünü, hizmeti hedef kitleye ulaştırmada en etkili yolları bulmada önemli görev ise grafik tasarımcıya düşmektedir. Bu derste , görsel iletişim medyaları tanıtılır; ulaşılması hedelenen kitlenin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik özellikleri veya kitleyi oluşturan bireylerin özellikleri gibi belirleyenlerin çözümlemeleri ışığında, tasarımlar üretilir. Günümüz grafik tasarım yaklaşımları ve reklam anlayışları hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bileşeni olduğu pazarlama olgusuyla ilişkisinde reklam
2 Pazar ve Rekabet olgusu çerçevesinde tarihsel süreç
3 Ürün-Pazar ilişkisi ve araştırma
4 Reklamcılıkta geçerli modeller I
5 Reklamcılıkta geçerli modeller II
6 Reklam ve medya ilişkisi
7 Bir reklam projesi geliştirilmesi
8 Reklam projesi uygulama çalışmaları
9 Reklam projesi uygulama çalışmaları
10 ara sınav
11 Proje değerlendirmeleri
12 Proje revizyonu
13 Projenin sonuçlandırılması
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
126654 1199824 Reklam ve reklamcılığa ilişkin kavramları ve gelişimini bilir
126655 1200019 Bir reklam kampanyasının evrelerini bilir
126656 1200041 Bir proje çerçevesinde tanıtımı yapılacak ürün, hizmet ya da düşüncenin etkili şekilde tanıtımını yapılabilir
126657 1200323 Doğru reklam araç ve medyalarını seçebilir, seçtiği mecranın niteliklerine uygun reklam içerikleri hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68093 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 68091 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 68095 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 68089 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 68097 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 68096 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 68092 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 68094 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 68098 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 68090 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 68099 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.