Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES638 Ambalaj Grafiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders öğrencilerin ambalaj tasarımının geleceğini ve yeni yönelimlerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Seylan, aliseylan@omu.edu.tr.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Giles Calver, What is Packaging Design, Rotovision, Switzerland 2004. 2. 50 trade Secrets Great Design Packaging, Quintet Publishing, London 2002. 3. Dave Saunders, 20th Century Advertising, Cartlton Books London, 1999 4. Yuji Tokuda, Advertising Graphics with Impact 5. Adrian Mackay, Tha practice advertising, Elsevier Butterworth-Heinemann England 2005. 6. Charlotte-Peter Fiell, Graphic Design for the 21st Century, Taschen, Italy 2003 7. Joan Gibbons, Art and Advertising, I.B.Tauris, London 2005. 8. Lazar Dizamic, No Copy Advertising, Rotovision , Switzerland 2001 9. A Matter Of Design It is a matter of Identity, Index Book, Barcelona 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, öğrencilere ambalaj tasarımı alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ambalaj tasarımı sürecinde ortaya çıkan tasarım ve uygulama problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
21 Rapor Sunma 3 1 3
22 Proje Hazırlama 3 3 9
23 Proje Sunma 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ambalaj konusunda tarihsel evrimini de kapsayan genel bilgi.
2 Ambalajlanacak ürün ve materyal tercihleri
3 Ambalaj türlerinin üretim ve baskı teknikleri hakkında bilgilendirme.
4 Pazarlama bilgisi ve Pazar araştırması üzerine bilgiler.
5 Marka karakterinin ambalaj tasarımına yansıtılması.
6 Ürünün konumlandırılması
7 Ürün farklılaştırma süreci.
8 Ambalaj tasarımında global ve glokal tavırlar
9 Seçilen bir ürün için ambalaja ilişkin tercihleri belirlemeye yönelik araştırma çalışmaları.
10 ara sınav
11 Ambalaj tasarımı uygulamaları
12 Ambalaj tasarımı uygulamaları
13 Ambalaj tasarımı uygulamaları
14 Süreç değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128841 1444955 Ambalaj ve ürün arasındaki ilişkiye bağlı doğru tercihler yapabilir
128842 1419348 Marka kimliği çerçevesinde ambalaj tasarlayabilir.
128843 1419380 Ürünü farklılaştıra bilmenin, ürüne üstün konum sağlayabilmenin şartlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.