Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES640 Kaligrafi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yazının tarihsel gelişim sürecini kavratmak. İlk ve orta öğretimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda doğru ve kurallara uygun yazabilmeyi öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USLAY Yüksel Yazı Sanatı 1989 ÇEKİÇ Savaş Yazı Disiplini Ders Notları YADA Sait Yazı Sanatı Milli Eğitim Basımevi Ankara 1949 Öğretmenler Kitapları Yazı Öğretimi Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1964 ERDOĞAN Munis- Sevinç Matbaası Ankara 1966

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazının tarihsel gelişim süreci ve grafik sanatlar içindeki önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölyenin tanıtımı, çalışmalar hakkında bilgi,gerekli malzeme tanıtımı.
2 Latin alfabesinin tarihsel gelişimini bilebilme.
3 Yazıda kontrastlar konusunu öğrenebilme.
4 Harflerin çıkış formlarını kavrayabilme.
5 Harflerin ölçülendirilme sistemlerini bilebilme.
6 Dar ve geniş harflerin yapısını öğrenebilme ve uygulayabilme.
7 Genel Tekrar
8 Yazıda espas kavramı konusunu bilebilme.
9 Paragraf ve sütun espaslarını ayarlayabilme.
10 Yazıda başlık ve ara başlıkların yerlerini ayarlayabilme.
11 Egyptian yazının anatomik yapısını bilebilme.
12 Gotik yazı nedir? Özellikleri nelerdir bilebilme.
13 Yazının grafik sanatlarda uygulama alanlarını bilebilme.
14 Uygulama çalışmalarının tamamlanması. Yarıyıl boyunca yapılan tüm uygulamaların topluca değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436089 Yazının gelişim süreci ile ilgili bilgi edinebilme.Görsel Sanatlar öğretmeni için yazının önemini öğrenebilme
2 1436111 Yazıda espas kurallarını uygulayabilme. Kaligrafi sanatını bilebilme.
3 1436188 Yazının tarihsel gelişim süreci ve grafik sanatlar içindeki önemi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.